USA: "Konzervativci" zasáhli politický neuralgický bod

25. 6. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty
Soudcům amerického nejvyššího soudu jmenovaným Donaldem Trumpem se podařil husarský kousek: V době, kdy Demokratická strana má svého prezidenta a kontroluje obě komory Kongresu, zrušili zákonné právo ženy na potrat.

Tito "konzervativní" soudci přitom zasáhli politický neuralgický bod, protože potrat se nikdy nestane nekontroverzním tématem.


Ale po pořádku: Předně, proč ty uvozovky?

Konzervatismus je nesmírně vnitřně diverzifikovaným fenoménem, který dalece překonává i všechny myslitelné a nemyslitelné frakcionářské tendence na levici. Proto hovořit o tom, co "konzervativci jako takoví" chtějí nebo udělali, znamená téměř vždy nějaké neoprávněné zobecnění.

V původní kauze Roe v. Wade, která v USA vedla k zákonnému zakotvení práva žen na potrat, například rozhodovali převážně soudci nejvyššího soudu jmenovaní za administrativ Republikánské strany. Kdo tedy rozhodne, jestli "konzervativní" byli původní soudci, nebo ti současní? Kde vzít použitelné měřítko jejich "konzervativnosti"?

Jeden z předních konzervativních intelektuálů minulého století, Robert Nisbet, celý život hájil potratovou legislativu. Byl proto snad méně konzervativní než současní trumpisté? Je méně konzervativní než trumpisté William S. Lind, když proti defaultnímu individualismu americké společnosti prosazuje hromadnou veřejnou dopravu? Kam vedou takové otázky?

***

Ale zpět k potratům. Ty byly, jsou a budou vždy neuralgickým bodem, protože se jedná o otázku, kde právo jednoho člověka (potenciální matky) rozhodnout koliduje s jinou živou bytostí.

Tak jako není vůbec namístě uzákonit absolutní zákaz potratů - které mimochodem i konzervativní židé nebo muslimové v určitých případech připouštějí - stejně je vychýlená absolutizovaná představa o tom, že potrat je "normální", že jde o "právo" ve stejném smyslu, jako právo vyslovit veřejně politický názor nebo přihlásit se k tomu či onomu náboženství.

Určitě není namístě šířit představu, jako by bylo zcela normální absolvovat série potratů (což ale některé potenciální matky právě dělají). Taková představa úplně likviduje otázku odpovědnosti potenciální matky.

Ovšem konzervativci by jako první, na rozdíl od levičáckých etatistů, měli být schopni rozlišit různé úrovně problému, různé typy sociální regulace a norem.

Například fakt, že je jedině logické, při všech otázkách, které s tím souvisí, aby konečné rozhodnutí ve věci potratu zůstalo v rukou ženy - nikoli všelikých samozvaných vejborů, co strašně prahnou po tom rozkazovat druhým lidem, jak by měli nebo neměli žít.

Že je tedy nakonec plně namístě, aby zákon zakotvil formální právo na potrat.

A současně je na všelikých typech podzákonných norem (zvyků, obyčejů, postojů vyjadřovaných v novinových komentářích a populární kultuře, obsahů nedělních kázání, atd. atp.), aby těm ženám, které to vůbec potřebují, vysvětlily, že opravdu nejde o banální chirurgický zásah ve stylu operace apendixu nebo krčních mandlí.

Že i když mají právo zvolit potrat, možná není úplně vždycky namístě, aby ho využily.

***

Zákony lze ovšem vynucovat, kdežto podzákonné normy nikoliv.

A to je zřejmě v dané věci kamenem úrazu.

"Konzervativcům" jisté odrůdy už nestačí veřejně říkat, že by ženy podle nich vůbec neměly chodit na potrat. Chtějí z moci státu, kterou ovšem vždy tradičně podezřívali a odmítali, vnutit své hodnotové preference celé společnosti bez rozdílu.

Dost možná, že tyto "konzervativce" spousta lidí neposlouchá ani na půl ucha, protože je zcela absurdní hájit současně právo nenarozeného života a právo nosit nabitou smrtící zbraň i na WC nebo do sauny.

Právě proto je téměř jisté, že se z kauzy zrušení zákona Roe v. Wade stane klíčové téma příštích amerických voleb.

Republikánská strana právě ztratila velká americká předměstí - jen jí to ještě nedošlo.

A dost možná to znamená, že si Pyrrhovým vítězstvím u Nejvyššího soudu prohrála volby.

1
Vytisknout
5312

Diskuse

Obsah vydání | 28. 6. 2022