Studie: Ženy trpí dlouhým COVIDem častěji než muži, s jinými příznaky

22. 6. 2022

čas čtení 4 minuty
Studie zveřejněná v časopise Current Medical Research and Opinion odhaluje, že ženy mají "výrazně" vyšší pravděpodobnost, že budou trpět dlouhým COVIDem než muži a budou mít podstatně odlišné příznaky.

Dlouhý COVID je syndrom, při kterém komplikace přetrvávají více než čtyři týdny po počáteční infekci COVIDem-19, někdy i mnoho měsíců.

Výzkumníci z Johnson & Johnson Office of the Chief Medical Officer Health of Women Team, kteří provedli analýzu dat od přibližně 1,3 milionu pacientek, zjistili, že ženy s dlouhým COVIDem vykazují různé příznaky, včetně onemocnění ucha, nosu a krku; poruchy nálady, neurologické, kožní, gastrointestinální a revmatologické poruchy; stejně jako únavu.

Muži však měli větší pravděpodobnost, že budou mít endokrinní poruchy, jako je cukrovka a poruchy ledvin.

"Znalosti o zásadních rozdílech mezi pohlavími, které jsou základem klinických projevů, progrese onemocnění a zdravotních výsledků COVIDu-19, jsou klíčové pro identifikaci a racionální návrh účinných terapií a intervencí v oblasti veřejného zdraví, které zahrnují a citlivě reagují na potenciální rozdílné léčebné potřeby obou pohlaví," vysvětlují autoři.

"Rozdíly ve funkci imunitního systému mezi ženami a muži by mohly být důležitým motorem rozdílů mezi pohlavími u syndromu dlouhého COVIDu. U žen dochází k rychlejším a robustnějším vrozeným a adaptivním imunitním reakcím, které je mohou chránit před počáteční infekcí a závažností. Nicméně stejný rozdíl může způsobit, že ženy jsou zranitelnější vůči dlouhodobým autoimunitním onemocněním."

V rámci přezkumu vědci omezili vyhledávání akademických prací na ty, které byly zveřejněny mezi prosincem 2019 a srpnem 2020 pro COVID-19 a od ledna 2020 až do června 2021 pro syndrom dlouhého COVIDu. Celková velikost vzorku zahrnující recenzované články činila 1 393 355 unikátních jedinců.

I když počet účastníků vypadá velký, pouze 35 z celkových 640 634 článků v literatuře poskytlo dostatečně podrobné údaje o příznacích a následcích onemocnění COVIDem-19, aby bylo možné pochopit, nakolik ženy a muži prožívají tuto nemoc odlišně.

Když se podíváme na časný nástup COVIDu-19, zjištění ukazují, že pacientky měly mnohem větší pravděpodobnost, že budou mít poruchy nálady, jako jsou deprese, symptomy ucha, nosu a krku, muskuloskeletální bolesti a respirační symptomy. Mužští pacienti na druhé straně častěji trpěli poruchami ledvin.

Autoři poznamenávají, že tato syntéza dostupné literatury je jednou z mála, která rozebírá specifické zdravotní stavy, k nimž dochází v důsledku onemocnění souvisejících s COVIDem, podle pohlaví. Mnoho studií zkoumalo rozdíly mezi pohlavími v hospitalizaci, přijetí na JIP, ventilační podpoře a mortalitě. Ale výzkum specifických podmínek, které jsou způsobeny virem, a dlouhodobého poškození těla, byl, pokud jde o pohlaví, nedostatečně prozkoumán.

"Pohlavní rozdíly ve výsledcích byly hlášeny během předchozích propuknutí koronaviru," dodávají autoři. "Proto bylo možné očekávat rozdíly ve výsledcích mezi ženami a muži infikovanými SARS-CoV-2. Bohužel většina studií nehodnotila ani neuváděla granulární data podle pohlaví, což omezovalo klinické poznatky specifické pro pohlaví, které mohou mít vliv na léčbu." V ideálním případě by měla být zpřístupněna data rozdělená podle pohlaví, i když to nebylo primárním cílem výzkumníků, takže další zainteresovaní výzkumníci mohou data použít k prozkoumání důležitých rozdílů mezi pohlavími.

Příspěvek také upozorňuje na komplikující faktory, které si zaslouží další studium. Zejména ženy mohou být vystaveny většímu riziku vystavení viru v určitých profesích, jako je ošetřovatelství a vzdělávání. Dále "mohou existovat rozdíly v přístupu k péči na základě pohlaví, které by mohly ovlivnit přirozenou historii onemocnění, což by vedlo k dalším komplikacím a následkům".

Dostupnost údajů rozdělených podle pohlaví a záměrná analýza jsou nezbytné, máme-li zajistit, aby byly řešeny rozdílné výsledky v průběhu onemocnění. Žádný výzkum není úplný, pokud nejsou data zpřístupněna lidem, kteří chtějí odpovědět na otázku: Záleží na pohlaví?

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4077

Diskuse

Obsah vydání | 28. 6. 2022