Neověřená/nepravdivá a poplašná zpráva v Britských listech

Starosta není bůh

30. 12. 2014 / Roman Petrus

čas čtení 4 minuty

reakce starosty městské části Prahy 8 na články BL "Stále žádné informace z Prahy 8, že by úředníci pomohli staré paní živořící ve strašlivých podmínkách" a "„Úředníci z Prahy 8 jsou natolik zahlceni "duchem Vánoc", že zatím neučinili nic na pomoc staré paní, živořící ve strašlivých podmínkách”"

Dne 22. 12. 2014 byla v BL uveřejněna poplašná zpráva s titulkem „Úředníci z Prahy 8 jsou natolik zahlceni "duchem Vánoc", že zatím neučinili nic na pomoc staré paní, živořící ve strašlivých podmínkách”. Autorem tohoto emocionálně zabarveného článku je občan Fibiger, který se výše zmiňované staré paní (paní S.) snaží už delší dobu pomoci. Se sociálním odborem městské části se bohužel spojil až 18. 12. odpoledne a to je poprvé, co byl úřad o neúnosné situaci paní S. informován.

Slušností slušných novinářů je si informace, za které nesou odpovědnost dle tiskového zákona, ověřit.

Ještě tohoto dne se tímto případem začalo zabývat několik pracovníků a pan Fibiger dostal i email se sdělením, že bude domluveno sociální šetření v nejkratším možném termínu, současně už ale komunikoval telefonicky s několika dalšími úředníky. Následujícího dne byla domluvena schůzka u paní S. Je úctyhodné, že jako soused se pan Fibiger angažuje, přesto jeho vyjádření v Britských listech bylo velmi ukvapené, jak později sám přiznal sociálním pracovníkům, kteří vedli šetření u paní S. třetí pracovní den poté, tedy v úterý 23. 12. ráno.

Při této návštěvě pan Fibiger přislíbil před dvěma svědky uveřejnění omluvného článku, ten ale dodnes nebyl v Britských listech publikován.

Situace paní S. vznikla dlouhodobým zanedbáním ze strany rodiny. Paní S. je dlouhodobě vedena a kontrolována pracovníky sociálního odboru MČ Praha 8. Při poslední návštěvě sociálního pracovníka před půl rokem odmítla paní S. nabízené služby (umístění v domově s pečovatelskou službou či domově důchodců). Ze strany MČ nabízenou pomoc i nadále odmítá, přestože životní podmínky v jejím bytě jsou velmi špatné.

„Je to hlavní rys těchto „případovek“ (případ, ke kterému terénní sociální pracovník vyjíždí). Trvá to měsíce, léta, než se postupně do takovéto situace člověk dostane a k nám se to dostane často až když už je pozdě a čeká se okamžitá náprava i u věcí, které nespadají do naší kompetence. Toto si lidé často neuvědomují,“ řekl sociální pracovník, který byl v úterý u paní S.

Je s politováním, že nebyla uveřejněna omluva pana Fibigera v Britských listech v reakci na jeho unáhlené vyjádření o to spíše, že velmi oceňoval zákrok terénních pracovníků MČ Praha 8 a přislíbil uvedení tohoto případu na pravou míru.

Samospráva (starosta) nemůže rozhodovat o tom co je v pravomoci státní správy (kterou vykonává úřad práce či sociální odbor), i když s nimi sdílí budovu. Hmotnou nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb. a životní a existenční minimum zákon č. 110/2006 Sb. V rámci sociální práce některé úkoly kromě Úřadu práce České republiky vykonávají rovněž obecní úřady. Příspěvky na bydlení vyplácí státní správa (nikoliv samospráva) ze systému státní sociální podpory. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. Městská část je oprávněna pomoci v hmotné nouzi, nemá právo platit za kohokoliv dlužný nájem v soukromém domě a poplatky za energie, ani jiné dluhy. A ani samospráva nemá právo řešit sociální situaci proti vůli osoby, o kterou se jedná. Městská část Prahy 8 se paní S. samozřejmě bude snažit pomoci, pokud to bude v jejích možnostech a pokud o tyto možnosti paní S. bude stát.

Autor je starostou městské části Praha 8

0
Vytisknout
10451

Diskuse

Obsah vydání | 5. 1. 2015