Restituce komu?

5. 6. 2013

čas čtení 1 minuta

Odkud měla katolická církev tak velký majetek ? Proč není restituován těm, kterým byl zabrán předtím, tj. českým a moravským rodinám a pánum, kteří byli donuceni emigrovat?, ptá se Věra Cerrutiová.

K otázce restitucí jsem za pár minut přeložila a opsala následující krátký úryvek z knihy "Dějiny Čechů a Slováků" francouzského autora Antoine Mares (str.169-172) : "Po bitvě na Bílé Hoře opustilo české království 30 000 protestantských rodin, počet obyvatel Kutné Hory klesl o třetinu, Žatce na polovinu... Počátkem 16. stol. patřila rytířstvu asi 1/3 půdy v Čechach a 1/5 na Moravě. Po konfiskacích v polovině 17. stol. jim patří už jen desetina a velká šlechta (panstvo) a církev již kontrolují 3/4 půdy (!). Z 921 panství v Čechách 53 % bylo zkonfiskováno. V Čechách a na Moravě byly půda a majetek zabrány protestantům komisí řízenou Františkem Dietrichštejnem a Karlem Lichtejnštejnem, kteří se na jejich majetku obohatili spolu s jinými šlechtici českého a cizího původu, kteří bojovali po boku císařské armády a pak se usadili v českém království (Marradas, Eggenberg, Bucquoy, Gallas, Verdugo, Nostitz, Huerta, Aldringen, Piccolomini....). Císař Ferdinand podnikl radikální reformy ve správě země, navrátil nejvyšší politické funkce katolickému kněžstvu a nařídil úplnou katolizaci celého aministrativního aparátu země, české korunovační klenoty byly v roce 1623 odvezeny z Karlštejna do Vídně..."

0
Vytisknout
12867

Diskuse

Obsah vydání | 7. 6. 2013