Omyly a nepřesnosti Petra Gočeva

5. 4. 2013 / Pavel Kohout

Rád bych uvedl na pravou míru některé nepřesnosti a omyly, jichž se dopustil pan Petr Gočev.

V první řadě, společnost Partners Financial Services, a.s., nefunguje na základě švarc systému. Společnost má přibližně sto zaměstnanců v centrále, kteří vykonávají služby pro obchodní síť čítající velmi zhruba 3000 osob. Finanční poradci Partners fungují jako samostatní živnostníci v oboru finanční zprostředkování a investiční poradenství a jako takoví podléhají dozoru České národní banky. Sami si financují své kanceláře a pracovní pomůcky. Sami si vedou účetnictví a po všech ostatních stránkách fungují nezávisle.

Centrála Partners jim poskytuje administrativní služby, analýzu a výběr finančních produktů, marketing, odborná školení a samozřejmě značku. S centrálou mají finanční poradci uzavřenu mandátní smlouvu. Obchodní model tedy ze všeho nejvíce připomíná franšízing. Někteří poradci také jsou skutečně pravými franšízanty, ale to je již jen detail.

Podstatné je, že jde o osvědčený, tradiční a dobře fungující obchodní model běžný snad ve všech zemích kontinentální Evropy, zejména ve vyspělých zemích střední Evropy, se kterými se tak rádi srovnáváme: v Německu a v Rakousku. (Myslí si snad někdo, že by daňově dosti přísní Němci a Rakušané dlouhodobě tolerovali švarc systém? Sotva, že.)

Druhá věc: Petr Gočev má část pravdy, když tvrdí, že zmírnění daňové zátěže zaměstnanců současně se zpřísněním v oblasti živností by mohlo být neutrální z hlediska celkové ekonomické aktivity. Možná by tomu skutečně tak bylo. Ovšem ani ČSSD ani jiná významnější politická síla zatím nedává najevo, že by chtěla zaměstnancům byť i jen nepatrně ulevit. Rétorika se nese v duchu represe na straně živnostníků, ale o uvolnění na trhu práce není slyšet.

Třetí bod: daňová zátěž není všechno. Podstatnou překážkou ve vzniku pracovních míst je zákoník práce. V ekonomikách s přísnou ochranou pracovních míst nevznikají nová. To je fakt empiricky velmi důkladně prověřený napříč Evropou v průběhu celé poválečné historie. Je-li pracovní trh příliš sešněrován, švarc systém nabízí alternativu. Ano, je to až druhé nejlepší řešení, ale stále lepší než vysoká nezaměstnanost.

Čtvrtý bod: Petr Gočev projevuje starost ohledně nezávislosti odborných poradců. Inu, tak už to chodí, že když potřebujete konzultaci v určité oblasti, zeptáte se někoho, kdo v této oblasti pracuje. Když vás zlobí auto, obrátíte se na automechanika a nikoli na účetního. Automechanika se naopak nebudete ptát, jak správně zaúčtovat odpisy. Bylo tedy celkem pochopitelné, že do tzv. druhé Bezděkovy komise byli kromě pracovníků státní správy a zástupců odborů přizváni též lidé, kteří pracují v oboru. Tedy ve financích, neboť penzijní reforma je především finanční záležitostí.

Jmenovitě šlo o Vladimíra Bezděka, Jiřího Rusnoka a mě. Mohl bych odpřisáhnout u soudu, že ani jeden z nás neprováděl lobbing ve prospěch své firmy nebo svého odvětví. Jiří Rusnok prosazoval vznik veřejnoprávního penzijního fondu s nízkými náklady. Já jsem navrhoval švédský model, tedy distribuci penzijních fondů pomocí správy sociálního zabezpečení. Tedy obchodní proces, který úplně obchází sítě finančních poradců. Můj návrh neprošel z jednoduchého důvodu: Česká správa sociálního zabezpečení absolutně nebyla a není ve stavu provádět tuto činnost na rozdíl od nesrovnatelně pokročilejší švédské Försäkringskassan.

Je snadné házet špínu. Je mnohem obtížnější kvalifikovaně kritizovat se znalostí věci. Pane Gočeve, pamatujte si to.

0
Vytisknout
5504

Diskuse

Obsah vydání | 8. 4. 2013