Ty domácí úkoly!

5. 4. 2013 / Jan Sláma

čas čtení 3 minuty

"Že bych vám nedal žádný domácí úkol?!" s údivem pravil profesor Hrbolek ve filmu Marečku podejte mi pero. A tu jsme se z TV dozvěděli, že se stále pracuje na myšlence zrušit ve školách domácí úkoly. Už jsem v tom smyslu něco napsal, ale musím se k tomu, nerad, vrátit.

Bylo prý zjištěno, že po zrušení domácích úkolů se někteří žáci zklidnili a jejich prospěch se zlepšil.

>

Do jisté míry tomu věřím. Domácí úkol z matematiky ale i z mateřského jazyka má smysl tehdy, když žák ve škole pochopí co se od něho žádá, tedy když učivu, které by měl na domácím úkolu procvičovat, rozumí. Pokud ne, pak nad úkolem stresovaně sedí, pak ho odloží, ve škole opíše, což přináší další stres. Samozřejmě výsledek je nulový nebo spíše záporný, protože učitel úkol kontrolující nabývá mylného dojmu, že žáci pochopili. A jde se dál a problémy se kupí.

Pokud by ve vyučovacím čase byl dostatek prostoru k procvičování zejména v předmětu Matematika, pak bych souhlasil s omezením domácí práce. Při dostatku času ve škole, soustavné kontrole učitele, který by pomohl pomalejším přenést se přes problémy, při zorganizování spolupráce rychlejších žáků s pomalejšími ,by se mohla domácí příprava na tento předmět, který činí žákům často problémy, omezit. Je tu ale příliš mnoho kdyby. Zvládnutí matematických postupů závisí na propočítávání množství příkladů, aby se učivo skutečně zažilo, stalo se samozřejmým majetkem žáka. Tedy kombinace obého. Důkladná výuka, procvičení ve škole s návazností na uvědomělé domácí zdokonalování.

K domácí přípravě z ostatních předmětů se chci zmínit už jen o jazycích. Pokud jsou děti schopny zvládnout mateřský jazyk ve škole, včetně pravopisu, pak by se snad dala domácí příprava omezit dejme tomu na naučení se básni, což neúspěšně zatloukali studenti ve výše uvedeném filmu. Pokud ovšem současní pedagogové ještě považují učení se básničkám za užitečné!

U cizích jazyků nelze postupovat bez zvládnutí slovní zásoby. Nemyslím si, že v čase vyučování je možno se naučit potřebné množství slov. Zde je domácí příprava nezbytná a nenahraditelná.

U předmětu Informatika naopak není třeba o domácí přípravě hovořit, protože žáci se jí zabývají zcela dobrovolně a v míře až nadbytečné. Ta by se měla spíše přesunout do "povinného" domácího tělocviku, který je ve škole poskytován jen v nezbytné, předpisy dané míře, třebaže tentýž předpis umožňuje hodiny navýšit. Ale o tom už se rozepisovat nechci.

0
8855

Diskuse

Obsah vydání | 8. 4. 2013