Thatcherová a Bush senior roku 1989: Nechceme zrušit komunismus ve východní Evropě a neohrozíme bezpečnost Sovětského svazu

8. 4. 2013

čas čtení 2 minuty

Dva měsíce před pádem berlínské zdi řekla Margaret Thatcherová Michailu Gorbačovovi, že ani Británie, ani západní Evropa si nepřejí sjednocení Německa, a zdůraznila, že si přeje, aby tomu nejvyšší sovětský představitel zabránil.

Thatcherová také řekla Gorbačovovi v Moskvě r. 1989, že destabilizace středovýchodní Evropy a rozbití Varšavské smlouvy také nejsou v zájmu Západu. Zaznamenala, že ve středovýchodní Evropě dochází k podstatným změnám, ale zdůraznila, že Západ nebude požadovat likvidaci komunismu v sovětském bloku. Ani Západ podle ní neudělá nic, co by riskovalo bezpečnost Sovětského svazu.

ZDE jsou nově zveřejněné záznamy ze sovětských archivů. Thatcherová požádala Gorbačova, aby vypnul nahrávání, a pak řekla toto:

Jsme velmi znepokojeni procesy, které se odehrávají ve východním Německu. Mohlo by tak dojít k velkým změnám, způsobeným částečně stavem společnosti a částečně nemocí [šéfa státu] Ericha Honeckera. Například by tisíce lidí mohly začít prchat z NDR do NSR. To všechno je na povrchu, je to velmi důležité, ale ještě důležitější je něco jiného.

Sjednocení Německa není v zájmu Británie ani západní Evropy. Možná to vypadá jinak podle veřejných prohlášení v oficiálních komuniké NATO, ale těm nemá cenu věnovat pozornost. Sjednocené Německo nechceme. Znamenalo by to změny v poválečných hranicích a to nemůžeme dovolit, protože takový vývoj by ohrozil stabilitu celé mezinárodní situace a mohl by ohrozit naši bezpečnost.

Stejným způsobem není destabilizace [středo]východní Evropy a rozklad Varšavského paktu v našem zájmu. Samozřejmě, k vnitřním změnám dochází ve všech východoevropských zemích, někde jsou hlubší než jinde. Avšak my bychom chtěli, aby byly tyto změny čistě vnitřní. My o ně usilovat nebudeme, ani nebudeme usilovat o likvidaci komunismu ve východní Evropě. Mohu říci, že prezident Spojených států zastává stejný názor. Poslal mi telegram z Tokia, v němž mě přímo požádal, abych vám sdělila, že Spojené státy neučiní nic, co by ohrozilo bezpečnost Sovětského svazu či co by bylo vnímáno Sovětským svazem jako nebezpečí. Plním tuto jeho žádost.

Zdroj v angličtině ZDE

Původně publikováno ZDE

0
Vytisknout
11429

Diskuse

Obsah vydání | 11. 4. 2013