V Evropě narůstá riziko sociálních nepokojů. Také v ČR

10. 4. 2013

čas čtení 3 minuty

Nezaměstnanost v EU dosahuje bezprecedentních hodnot a v důsledku toho roste riziko sociálních protestů, konstatuje Mezinárodní organizace práce (dále MOP) při OSN. Současně varuje politiky, že musejí upustit od úsporných opatření a začít vytvářet pracovní místa.

"Když je nezaměstnanost tak vysoká jako teď - když se bída a sociální ochrana zhoršují - spolu s tím vzrůstá nebezpečí sociálních nepokojů," říká Miguel Angel Malo, profesor ekonomie na univerzitě ve španělské Salamance. V jeho zemi dosahuje nezaměstnanost mládeže 56% a Malo pracuje jako ekonomický expert MOP, která prosazuje práva zaměstnanců. Současně je spoluautorem studie MOP poukazující na možnost sociálních nepokojů v některých částech Evropy.

Podle zprávy je bez práce 26,3 milionu Evropanů, tj. o 10 milionů více než v roce 2008, kdy vypukla světová ekonomická krize. Ve 22 zemí z 27 členů EU je trh práce v horším stavu než před pěti lety, pouze Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo a Rakousko jsou na tom lépe.

Průměrná hodnota nezaměstnanosti v EU nyní dosahuje 10,9% a oproti stavu před pěti lety se zvýšila o 4,1%. V 17 zemích eurozóny rostla nezaměstnanost rychleji než v nečlenských státech a v únoru dosáhla historického rekordu 13%. Uchazeči o zaměstnání přitom mezi sebou bojují o stále menší počet pracovních míst.

Na tento stav doplácejí především tři skupiny: Mládež, dlouhodobě nezaměstnaní a málo kvalifikovaní.

Každý čtvrtý mladý člověk je bez práce. Ve Španělsku a Řecku je to dokonce každý druhý. V 26 zemích evropské sedmadvacítky nezaměstnanost mladých v posledních pěti letech vzrostla. Jedinou výjimkou je Německo.

Počet dlouhodobě nezaměstnaných se od roku 2008 takřka zdvojnásobil a dosahuje dnes 11 milionů.

Málo kvalifikovaní jsou nezaměstnaností postihováni mnohem častěji než kvalifikovaní zaměstnanci či absolventi univerzit.

Profesor sociologie na bielefeldské univerzitě Martin Dieweld ovšem považuje varování MOP za přehnané, i když připouští, že existuje důvod k obavám. Je těžké odhadnout riziko sociálního výbuchu, nicméně MOP na základě vlastní metodologie založené na dotazování odhaduje, že se oproti stavu před krizí v EU zvýšilo o 12%.

Riziko nepokojů kvůli ekonomické situaci narostlo v České republice, Itálii, na Kypru, v Portugalsku, Řecku, Slovinsku a Španělsku. Současně pokleslo v Belgii, Finsku, Německu, na Slovensku a ve Švédsku.

Podle německého sociologa je ale třeba riziko v jednotlivých zemích posuzovat případ od případu, protože lidé reagují různě. V Řecku už došlo ke ztrátám na životech, ale v Itálii a Španělsku demonstrace probíhají pokojně. A podle Diewalda vzdělaná mládež své země stále častěji spíše opouští, než aby se zapojovala do protestů.

MOP doporučuje, aby země v potížích ustoupily od úsporných opatření a nahradily je koncentrovaným úsilím o zlepšení situace na trhu práce. "Pracovní místa musí být cílem stejně, jako rozpočtová disciplína nebo jiné ekonomické cíle," říká Malo. Podle MOP je třeba přinejmenším stabilizovat mzdy a pokud možno je zvýšit. To by zvýšilo poptávku a pomohlo ekonomice. Kromě toho volá MOP po zvýšení dostupnosti úvěrů pro malé a střední podnikatele a po programech podpory trhu práce a zárukách pracovních míst pro mladé.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
14768

Diskuse

Obsah vydání | 12. 4. 2013