Foldyna a česká kulturní identita

10. 5. 2018 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

Pan místopředseda sociální demokracie Foldyna ve svém emotivním videu, v němž se snaží vysvětlit, že se za své bratříčkování s ruským prorežimním gangem motorkářů nemá proč omlouvat, si bere za rukojmí českou historii, české umělce a dokonce – k mému naprostému šoku – i filozofy. Takže dědictví českého myšlení a české kultury je láska k samoděržaví? Puškin na začátku 19. století napsal: „Občanům pro potěšení / ať na popravčím lešení / na střívku posledního popa / poslední panovník se houpá!“ A sociální demokrat ve 21. století hájí hodnoty Svaté aliance oltáře a trůnu!

Ať si přečte pan Foldyna Karla Havlíčka Borovského, Tomáše G. Masaryka, Františka Palackého, Ferdinanda Peroutku, Emanuela Rádla, Karla a Josefa Čapky, Františka X. Šaldu, Václava Černého, Jana Patočku, Václava Havla nebo přední české básníky. Nikde nenajde hodnoty nějakého motorkářského gangu a už vůbec ne lásku k orientálnímu samoděržaví. Co by asi řekl dnešní ruský režim na Havlíčkovu báseň Křest svatého Vladimíra? Co by řekl na to, že Palacký chápe české dějiny v rámci západního konfliktu mezi autoritou společnosti, reprezentovanou katolickou církví, a svobodou svědomí, spojenou s utrakvisty, resp. protestantismem?

Co by řekl na Masaryka s jeho vizí moderních dějin jako střetu demokracie s teokracií? Co by řekl na tato Masarykova slova z jeho Světové revoluce: „Ruský primitivism vůbec -- masa negramotných sedláků... nedostatek komunikace, úpadek vojska a byrokracie prohranou válkou, zhroucení carismu... to všechno umožnilo energickému samozvanci bolševický převrat v hlavních městech a vládu nepatrné, ale organisované menšině... Polovzdělání bolševické je horší než nevzdělání. Diktatura bolševická prýští z nekritického ducha, docela nevědeckého neomylnictví... Rusové a také bolševici jsou dětmi svého carismu; ten je staletími vychovával a vytvářel. Dovedli cara odstranit, ale neodstranili carismu...“

Česká kultura, česká identita patří jednoznačně na Západ. Naši králové byli kurfiřty Římské říše národa německého spolu s biskupy z Mohuče, Kolína a Trevíru, s falckrabětem rýnským, vévodou saským a markrabětem braniborským, naše inteligence psala latinsky, náš Hus a Komenský byli dědici západní myšlenkové tradice. Komenský emigroval na Západ, setkal se s Reném Descartesem, byl na vrcholné úrovni tehdejší západní vzdělanosti, která právě v Descartesovi a Baconovi toužila po reformě všech věcí, po nové, lepší lidské civilizaci, postavené na emancipaci od starých pověr.

Rusko vzbuzovalo v českém myšlení určité naděje v souvislosti s potřebou dostat se z Habsburské monarchie, byly to naděje panslovanské, ale realitu jasně ukázalo už trojí dělení Polska na konci 18. století. Do Polska, mimochodem, jeho kamarádi z gangu mají z dobrých důvodů vstup zakázán. Ať zkusí pan Foldyna Polákům vykládat, jak popírají svou kulturní identitu, když odmítají adorovat Putinovo samoděržaví.

A my jsme na tom podobně jako Poláci. Patříme na Západ stejně jako oni, ať už je to západní okruh katolický, nebo protestantský. Báťušku cara jsme tu nikdy neměli. A pokud už – stejně jako v Rusku za Petra Velikého – vznikal nějaký druh absolutismu, byl to absolutismus, který se inspiroval francouzským osvícenstvím, západní vědou a myšlenkami vlády rozumu, která je společná celému vzdělanému lidstvu.

Stejně tak naše baroko bylo samozřejmě západní, bylo součástí univerzální katolické civilizace. Jestli chce snad pan Foldyna stavět českou kulturu, české umělce a filozofy, na motorkářském gangu, který podlézá Putinovi, pak jen ukazuje, že o českých dějinách, české kultuře a českých filozofech vůbec nic neví. Ale zejména: vůbec nic neví o západní myšlenkové tradici emancipační, vědecké, osvícenské, ze které právě na Západě vyrostla sociální demokracie a bez níž naprosto ztrácí svou jakoukoli identitu.

Foldyna k české identitě: https://www.youtube.com/watch?v=wWLWh41qZcc&t=161s

 

0
Vytisknout
7253

Diskuse

Obsah vydání | 15. 5. 2018