Prosba o pomoc

29. 5. 2014 / Miroslav Prokeš

Vřele děkuji za uveřejnění článku "Jak může úřad zničit fungující rodinu", shrnujícího jen malou část otřesných zkušeností paní Diany Čálkové s (ne)fungováním systému ve spoustě jeho součástí: moci zákonodárné, soudní i exekutivní na všech úrovních od celostátní po obecní -- ve všech mají často nad právem, resp. nejlepším zájmem dítěte, převahu peníze nebo strach ("pozitivní či negativní motivace").

Je dobře, že se stále najdou jednotlivci, kteří tomu dokáží vzdorovat a mají odvahu to měnit. Abych udělal malou inventuru, za tři měsíce od uveřejnění článku se daří prosazovat opatření ke zmírnění chudoby, jíž jsou nejvíce postiženy děti (zejména rodičů-samoživitelů) -- pod hranici chudoby jich u nás žije už 250 tisíc(!) -- a osamělí senioři (10 tisíc). Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová už několikrát v televizi oznámila, že ještě na letošek připravuje do vlády (konečně) zavedení náhradního výživného, což byl mj. jeden z prioritních požadavků seminářů o (ne)plnění Úmluvy o právech dítěte v Česku.

MPSV přehodnocuje i metodiku přiznávání příspěvku na péči o osoby s hendikepem, jimž předchozí "Drábkova" vyhláška bez zlepšení jejich zdravotního stavu příspěvky výrazně snížila či zcela odebrala. Ve světle desítek umlácených dětí ročně (zejména jejich rodiči) se začíná měnit i pohled veřejnosti na zákaz tělesných trestů s tím, že za plácnutí batolete nikdo maminku do vězení zavírat nebude.

Mezi takovými rozhodnými jednotlivci, snažícími se o nápravu, musím vyzdvihnout předsedu Výboru pro práva dítěte JUDr. Ing. Zdeňka Kapitána, který se osobně zasazuje o nejlepší možné řešení pro těžce mentálně postiženou dcerku paní Čálkové Dianu Emu. O případ se zajímá i veřejná ochránkyně práv paní Šabatová, ovšem právně bez kompetencí do takových rozhodnutí zasáhnout.

Chtěl bych také velice poděkovat i čtenářům Britských listů, kteří za týden od uveřejnění článku věnovali na pomoc paní Dianě a jejím dětem 15 055 Kč, zvláště pak paní Špidlové, jejíž dar činil třetinu této částky.

Ačkoli to vypadalo, že se osobní situace paní Čálkové aspoň přestane zhoršovat, 27. května jí na úřadě práce oznámili, že již předjednanou mimořádnou hmotnou pomoc ve výši 5000 Kč úřad zamítl a doplatek na bydlení (cca 70 procent nájemného) jí začne vyplácet až po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za něž bude řádně platit nájemné (ačkoli zákon mluví o třech po sobě následujících měsících, což je něco jiného). To jsme zatím platili z účtu našeho sdružení, jež má příjmy jen v řádu několika tisíc korun ročně). Za tři již vyplacené měsíce na něm chybí 18 609 Kč a do konce čtvrtletí se musí zaplatit úřadu městské části dalších 22 446 Kč, aby se narůstání dluhu zastavilo a rodina nebyla vystěhována na ulici.

Dovoluji si tedy ještě jednou čtenáře požádat o rychlou pomoc pro ni na transparentní účet našeho sdružení Česká sekce DCI u Fio banky, číslo účtu 2700523960/2010, do zprávy pro příjemce prosím uveďte "Diana". Jde hlavně o postiženou dcerku a syna-středoškoláka. Pevně věřím, že Pánbůh nebo někdo jiný to dárcům oplatí.

S díky a pozdravem

Miroslav Prokeš

předseda Sdružení zastánců dětských práv -- české sekce Defence for Children International

0
Vytisknout
8972

Diskuse

Obsah vydání | 30. 5. 2014