O vývoji maloobchodu (nejen řetězců)

29. 5. 2014

čas čtení 3 minuty

Za minulého režimu jsem si zrovna této svobody neužil. Ceny zboží ve všech kamenných obchodech byly navlas stejné, a jste nakupoval v Kotvě či v Kotěhůlkách. Po převratu nastal kýžený čas svobody ve všem a pro všechny, což se záhy projevilo např. zečtyřnásobením ceny čtvrtky másla z původních 10,- Kčs a o ceně pečiva ani nemluvě, píše Martin Janeček. Tehdy jsem zbystřil a začal si vývoje cenové hladiny všímat, což mne bohužel začalo bavit, a to trvá až do dneška. I proto snad mohu pozitivně zhodnotit vstup zahraničních obchodních řetězců na náš trh, který byl ovládán z valné většiny domácími podnikateli, žijícími patrně ve vidině rychlých peněz na drahá auta a exotické dovolené, protože ceny v té době byly skutečně nehorázné.

Věřím, že řada tehdejších prodejců na tu dobu dodnes vzpomíná se slzou v oku. Dlužno říci, že se totéž týkalo velkoobchodů a v menší míře i výrobců a dovozců. Mne to dokonce začátkem devadesátých let donutilo podnikat pravidelné cesty do 80 km vzdáleného Německa, protože js em odmítal nakupovat předražené zboží, a i při započtení cestovních nákladů, se pořízení řady komodit velmi vyplatilo. Koncem devadesátých let se začala situace pomalu zlepšovat, což trvá dodnes, i když je stále v Německu či Polsku o něco levněji. Dnes však do Německa jezdím za kvalitou, protože do tuzemska jsou v obalech věhlasných značek dováženy druhořadé produkty. Ale to je zase jiný příběh.

Vrátím-li se věci, tak nelze než konstatovat, že zahraniční řetězce (zvláště potravinové) po vstupu na náš trh tehdejšímu bezuzdnému odírání zákazníků do značné míry učinily přítrž a nastavily jiná pravidla podnikání v maloobchodě.

Jistě by britské pravidlo o aplikaci cenové redukce pouze na cenu z posledních několika týdnů by bylo namístě, nicméně i tak se trh pomalu zprůhledňuje. Lidé začínají nejen nakupovat s otevřenou hlavou, tedy si pamatují obvyklou cenovou úroveň a akční letáky jsem pro ně spíše vodítkem, tak i hledají akceptovatelné alternativy ve formě farmářských trhů, nákupu přímo u zemědělce (formou známých bedýnek), vzájemnou výpomocí či rovnou návratem k samopěstitelství.

Ten, kdo si stěžuje na neprůhledné žonglování s cenami, by si měl uvědomit, že se s každým otevřením akčního letáku dotýká samotné podstaty kapitalismu, která velí za účelem generování zisku odírat zákazníka dokud to snese (nyní naštěstí jen o koruny či desetikoruny) a může si to porovnat s proklamovanou neviditelnou rukou trhu devadesátých let. Stále zde neexistuje jakési sociální podnikání, které by generovalo pouze úměrný zisk k profitu všech zúčastněných (něco jako win-win). Stále se jede na co nejvyšší profit v rámci zákonných mezí k zajištění nebývalých odměn manažerů a hlavně proto, aby mohl být ve vhodný okamžik kou

pen tržní podíl s konkurencí a zajištěna (často pro regulátory skrytá) hegemonie na trhu. Ale nač žehrat, chtěli jsme svobodu, tak ji máme. Jen mnozí z nás stále nepochopili, co to znamená mít svobodu ve všem.

0
Vytisknout
6455

Diskuse

Obsah vydání | 30. 5. 2014