NAD DOPISEM Z MINISTERSTVA

Kolčava: Zvýšení platů státním zaměstnancům? Jak kterým...

29. 5. 2014 / Štěpán Kotrba

čas čtení 4 minuty

Jak sdělila Česká televize, platy státních zaměstnanců by v příštím roce měly vzrůst o 3,5 %:

„Státní zaměstnanci si mají polepšit. V koalici se rodí dohoda, že jejich platy porostou v příštím roce až o 3,5 procenta, tedy v průměru o 740 korun. Týkat se to má úředníků, učitelů, policistů nebo třeba hasičů. Průměrný plat se nyní pohybuje pod hranicí 25 tisíc korun.“

Neplatí to však zdaleka o všech státních zaměstnancích. Například zaměstnanci v resortu kultury, o nichž většinou nelze říci, že by překračovali průměr platů ve státní službě (spíše naopak) si patrně příliš nepolepší. Naopak. Buď 29 ředitelů kulturních organizací propustí každý 11% svých zaměstnanců, nebo mzdy všech klesnou o 11%. Ne úředníkům na ministerstvu, samozřejmě... A ministrovi kultury také ne, samozřejmě.

Vyplývá to alespoň z dopisu, který dne 25. května 2014 rozeslalo Ministerstvo kultury ČR ředitelům příspěvkových organizací. Podepsal ho ředitel ekonomického odboru MK ČR Mgr. Jaroslav Kolčava. Předmětem dopisu je kdysi rutinní zadání, které ředitelům těchto organizací ukládá předložit návrh rozpočtu na následující kalendářní rok. Žádost o návrh rozpočtu příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR na rok 2015 však banální není a stojí za doslovnou citaci:

„Výdaje v návrhu rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury vycházejí ze střednědobého výhledu aktualizovaného ministerstvem financí. Návrh byl předložen do porady vedení ministerstva a projednán. Výdaje v ukazateli Příspěvek na provoz příspěvkových organizací jsou ředitelem ekonomického odboru stanoveny ve výši 2.920.182.937,- Kč. Ve srovnání s výdaji schváleného rozpočtu pro rok 2014 se jedná o snížení o 165.913.040,- Kč a ve srovnání se schválenými výdaji střednědobého výhledu o pokles o 115.804.606,- Kč. Toto snížení bude dosaženo zčásti snížením limitů na platy a zčásti snížením provozních výdajů. Souhrnně za všechny příspěvkové organizace bude nutné snížit limit prostředků na platy celkem o 77.119.652,- Kč, přitom celkové snížení Příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím za kapitolu dosáhne 165.913.040,- Kč.“

Jinými slovy: resort kultury sníží rozpočet na příspěvkové organizace o 166 mil. Kč, z čehož mzdové prostředky představují přes 77 mil. Kč. A kdyby se snad někdo z ředitelů vzpouzel propustit 10 % až 11 % zaměstnanců nebo o 10 % až 11 % snížit platy, má pro něj ministerstvo zvláštní výstrahu:

„Vzhledem k tomu, že v minulosti některé příspěvkové organizace odmítaly akceptovat navržené hodnoty a nezpracovaly rozpočet v požadovaném termínu, považuji za nezbytné upozornit, že v konečném důsledku byly vždy návrhy zřizovatele akceptovány a uznán argument, že je jednou ze základních povinností statutárního orgánu zpracovat návrh rozpočtu a předložit jej zřizovateli. Zřizovatel může přistoupit i k tomu, že rozpočet stanoví, přesto je dle názoru odboru ekonomického vhodnější pro příspěvkovou organizaci návrh včetně komentáře vypracovat. Pro organizaci je tím zachována možnost uvést za jakých podmínek je pro navrženou výši příspěvku možné zajistit vyrovnané hospodaření. Jakékoliv komplikace při zpracování rozpočtu oslabují pozici resortu při vyjednávání na vládě a s ministrem financí.“

Jinými slovy: my sice máme právo vás oběsit, ale bude nám milejší, když se oběsíte sami a náležitě to písemně zdůvodníte, abychom měli alibi.

Managementu a zaměstnancům příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR, například Národního památkového ústavu, Národního muzea, Národního technického muzea, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Národní galerie v Praze, Moravské galerie, Moravského zemského muzea, Slezského zemského muzea, Technického muzea v Brně a dalších institucí, pečujících o nejvzácnější poklady národního kulturního a technického dědictví, blahopřeji rovněž.

0
Vytisknout
10888

Diskuse

Obsah vydání | 30. 5. 2014