Krizový štáb proti rasismu v České republice

21. 6. 2012

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

Dne 19. 6. 2012 vznikl z iniciativy mladých Romů ,,Krizový štáb". Skupina složená ze studentů a intelektuálů chce přispět k pozitivní celospolečenské změně a změně ve vnímání romské menšiny v České republice.

Jsme znepokojeni občanskou a politickou situací v ČR v souvislosti s romskou národnostní menšinou. Současná ekonomická krize má svůj odraz i v krizi společenské. Kvalifikované odhady uvádějí, že celkový počet Romů žijících v ČR se pohybuje kolem 200 tisíc, z toho asi 80 tisíc jich žije ve vyloučených lokalitách. Právě tyto lokality se stávají terčem nenávisti.

Doposud jen trpně snášíme vše, co se kolem děje. To se týká jak Romů žijících v ghettech, tak i ostatních, řekněme "neviditelných" Romů. Neustálý nátlak ze strany pravicových extrémistů a "přizpůsobivých" občanů, chování médií a postoje vyjadřované veřejností plní onen pomyslný pohár trpělivosti všech Romů.

Chtěli bychom se prezentovat jako společenství, které nabízí partnerství pro dialog při společném řešení této znepokojivé situace. Nabízíme své kapacity a jsme ochotni předávat naše zkušenosti životní i pracovní. Chceme se aktivně podílet na změně ve společnosti, jsme ochotni věnovat svůj volný čas a pomoci předejít eskalaci situace.

Budeme také monitorovat práci médií a vyjadřovat se ke způsobu informování o událostech spojených s romskou národnostní menšinou, protože nesouhlasíme s tím, jak se sdělovací prostředky v tomto směru chovají.

Krizový štáb se také shodl na tom, že chybí jakákoli vyjádření českých politiků k rasově motivovaným činům i odsouzení rasistického chování. Jedno rčení praví "Mlčením vyjadřuješ souhlas". Neradi bychom, aby toto rčení platilo i v řadách politiků. Je potřebné, více než kdy jindy, aby se politici k těmto kauzám vyjadřovali a veřejně je odsuzovali. Rasistické vyjadřování není normální a v zemích s rozvinutou politickou kulturou je tvrdě trestáno.

Krizový štáb se dohodl na základních pravidlech fungování a plánech do budoucna. Členská základna se bude nadále rozšiřovat, a tím dojde i k rozšíření možných témat, v rámci kterých budeme nabízet spolupráci jak státním institucím, tak také municipalitám a dalším zájemcům.

Zveme všechny lidi, kterým není situace lhostejná, a chtějí nabídnout své schopnosti, aby se hlásili na uvedeném kontaktu.

krizovystab@centrum.cz

0
Vytisknout
6610

Diskuse

Obsah vydání | 22. 6. 2012