DOKUMENT

EXKLUZIVNĚ Naše společná vize - utajený draft Summitu Země o klimatu v Rio de Janeiro

22. 6. 2012

Naše společná vize 1. My, hlavy států a vlád a zástupců na vysoké úrovni, jsme se sešli v Rio de Janeiru v Brazílii, od 20.-22. června 2012 za plné účasti občanské společnosti, s cílem obnovit svůjzávazek o udržitelném rozvoji, a zajistit podporu pro ekonomicky, sociálně a ekologicky udržitelnou budoucnost, pro naši planetu a pro současné i budoucí generace. [Provizorně schváleno]

2. Vymýcení chudoby je největším globálním problémem, kterému čelí dnešní svět a nezbytnou podmínkou pro udržitelný rozvoj. V tomto ohledu jsme se zavázali zbavit lidstvo extrémní ["extrémní" - USA, G77 vyškrtnout] chudoby a hladu jako naléhavou záležitost. ...

3. Jsme si vědomi, že vymýcení chudoby společně s neudržitelnými [změnit "neudržitelnými" - EU, G77 zachovat "podporou udržitelných" - US] způsoby výroby a spotřeby a ochranou řízení přírodních zdrojů hospodářského a sociálního rozvoje jsou zastřešující cíle a základní požadavky pro udržitelný rozvoj. ...

Britským listům se dostal do rukou pracovní dokument konference Rio+20 o trvale udržitelném rozvoji, který je na příkaz sekretariátu OSN naprosto paradoxně a nesmyslně utajován před nevládními delegáty. Aneb - jak se za zády lidí tvoří budoucnost - údajně pro lidi... "Světoví vůdci na Summitu Země Rio+20 v Brazílii vytvořili novou definici pokrytectví", konstatovaly rozhořčeně nevládní organizace Greenpeace, WWF a Oxfam. │ŠOK

THE FUTURE WE WANT - draft základního dokumentu ze dne 2. června - dokument OSN ARCHIV BL

0
Vytisknout
3744

Diskuse

Obsah vydání | 22. 6. 2012