27325

Zdeňka Petáková

RNDr. Zdeňka Petáková (*1964 v Českých Budějovicích), absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, specializace geologie ložisek nerostných surovin.

Žije v Praze, pracuje jako geoložka v České geologické službě. V roce 2011 působila jako členka expertního panelu pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací do roku 2030, pro oblast Udržení stabilního fungování přírodních zdrojů.

Kromě odborné publicistiky se věnuje popularizaci geologie a genderové tematiky (Lidové noviny, Britské listy, Deník Metro, Pražské listy, Týdeník Rozhlas), několik desítek zamyšlení o knihách a autorech napsala pro měsíčník Krásná paní (2004--2008).

Knižně vyšla básnická sbírka Pod vlivem progesteronu, motivační kniha pro ženy Hovory od plotny (nakladatelství Šimon Ryšavý, Brno 2004 a 2006) a esej O smyslu vědy (2009).

Editovala Sborník 1. Sympozia České prezidentky (2008) a v roce 2011 Sborník uspořádaný k příležitosti 5. Sympozia České prezidentky. České ženské osobnosti o budoucnosti země (2007 -- 2011).

Zajímá se o syntézy, výhledy a koncepce.

Poděkování patří Karlu Cudlínovi za laskavé svolení k použití portrétu.