Pochopit svět

23. 4. 2014 / Zdeňka Petáková

čas čtení 2 minuty

Člověk se narodí, trochu se rozkouká... a vidí: používají se peníze, kulaté a studené, papírové, elektronické... někdo je bohatý a jiný chudý... Tak jaksi bez otázek a komentářů běží svět. Jako dobrý úder tágem do rozehrané partie, šťouch, který osvětlí a zpřesní naše matné chápání hry, působí kniha Ekonomičtí disidenti zkušené autorky, ekologické ekonomky a vysokoškolské pedagožky Nadi Johanisové.

Život, myšlenky a činy dvaceti čtyř světových myslitelů a myslitelek, kteří se zabývali hájením tradičního životního stylu (Máhatmá Gándí), bojem proti nadnárodním monopolům (Vandana Shiva), teoreticky zaštiťovali právo lidí na důstojný život (J. Ruskin: "není jedno, jak jsme k penězům přišli, a není jedno, jak je utratíme. Je třeba je vydělat tak, aby neztěžkly lidskými slzami, a utratit tak, aby rozhojnily život -- jediné skutečné bohatství") nebo umožňovali změnu drasticky špatných životních podmínek k lepšímu či přemýšleli o skutečně trvalé udržitelnosti (J. C. Kumarappa: "spokojit se s trvalými zdroji"; Joan Martinez-Alier: "každý ekonomický růst je doprovázený nárůstem spotřeby materiálů a energie") jsou shrnuty na přehledné ploše jednoho sta stran vlastního textu.

Všechny tyto osobnosti spojuje kritický názor na ekonomii hlavního proudu, jež si neuvědomuje neuskutečnitelnost stálého růstu v prostředí omezených možností reálného světa.

Z těch nejzajímavějších myšlenek uvedených v knize lze dále zmínit koncept lokální měny, jejíž používání je už řadu desetiletí běžné například v Bavorsku, Švýcarsku nebo je uplatňována v anglosaském systému LETS a vede k udržení měny a tak i zisku v místě vzniku. Koncept lokální měny vytvořil ekonomický reformátor Silvio Gesell (1862-1930).

České myšlenkové prostředí zastupuje František Cyril Kampelík (1905--1872), teoretik venkovských úvěrních družstev, Ladislav Feyrabend (1891-1969), vysoký činovník prvorepublikového zemědělského družstevnictví a ministr financí londýnské exilové vlády a ekonom Lubomír Mlčoch.

Na konci knihy čtenář téměř užasne -- tolik světových osobností vědělo či ví a řadou příkladů ukazovalo nebo ukazuje, že moudře uspořádaný život lidí, vedený v úctě k člověku a k přírodě, je nejen nutný, ale i možný. Ona uvedená mnohost přístupů a řešení skýtá naději. V dnešním čase pochyb o směřování společenského vývoje tu máme vzory, inspiraci, fungující alternativy. A řadu možností, které se nabízejí k uskutečnění, pokud stávající peněžní systém úplně zklame.

0
Vytisknout
9399

Diskuse

Obsah vydání | 25. 4. 2014