O některých výrocích pracovníka veřejnoprávního Českého rozhlasu

19. 4. 2014 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

Znepokojujícím svědectvím o neuvěřitelně nízké úrovní veřejnoprávního rozhlasu čtvrt století po rozvoji české demokracie se zdá být tento výrok redaktora ČRo Radka Kubička na Facebooku:

Radko Kubičko: Spojené státy bezesporu nemají jediný správný názor, ale jak znám Čulíkovu prolhanou partu z tzv. Britských, či spíše Bolševických listů, tak mají často více pravdy, než Čulík se svou partou dohromady. Zkrátka, Čulík zpravidla lže, jako když tzv. Britské listy tisknou.

Tento výrok Radka Kubička je reakcí na kritiku Jana Čulíka, který upozornil, že je nepřípustné, aby komentátorka veřejnoprávního rozhlasu, v tomto případě Gita Zbavitelová, ve svém příspěvku o obojakém postoji Izraele vůči ukrajinské krizi zastávala jeden stranickopolitický názor a z jeho hlediska mustrovala případné držitele názoru jiného: Čulík pod Kubičkův inzerát příspěvku Zbavitelové napsal:

Profesionální novinář nemůže při informacích dělat takovéto ideologické úsudky:

"Izrael v ukrajinské krizi skutečně nepěkně bruslí, a i když lze jeho důvody pochopit, jeho postoj vůči ruskému zabírání cizího státního území dobrý dojem nedělá."

Možná to nedělá dobrý dojem na Zbavitelovou, ale může to dělat dobrý dojem na statisíce občanů, které svým ideologickým postojem paní Zbavitelová uráží. Zkuste se naučit psát jako v BBC.

Doufali bychom, že čtvrt století po rozvoji demokracie v České republice bude znát redaktor veřejnoprávního rozhlasu základní principy novinářské profesionality, které mají určovat jeho práci. K nim patří i to, že veřejná osobnost nešíří na veřejnosti žalovatelné urážky.

Jak známo, základním požadavkem na novináře veřejnoprávního média je, že z jeho veřejných výroků nesmí být poznat jeho politický názor. Z výše uvedeného výroku pana Radka Kubička zjevně vyplývá, že pan Kubičko pohrdá svými spoluobčany, kteří názorově podporují komunistickou stranu. Avšak i tito občané jsou plátci koncesionářských poplatků a pan Kubičko jako redaktor veřejnoprávního média má povinnost při své novinářské práci zastupovat i je.

Jak pan Kubičko dobře ví z četby Britských listů, Britské listy nemají žádný jednotný redakční názor. Ale i kdyby to byly, řečeno jeho slovy, "Bolševické listy", demokrat neuráží své spoluobčany, kteří mají jiný, podle něho "bolševický" názor. (Symptomatické, zdá se být, že kdo nemá tentýž názor jako pak Kubičko, je nelegitimní, je to "lhář". Je to dobře známý stereotyp postojů vůči jinakosti: Držitel jiného názoru, například, že pracovník veřejnoprávního rozhlasu musí úzkostlivě při všech svých výrocích na veřejnosti dodržovat principy nestrannosti a plurality, je urážkou delegitimizován.)

Mimo jiné jsou Kubičkovy výroky urážkou tří milionů čtenářů Britských listů (zdroj: Google Analytics), což by pracovníku veřejnoprávního média mělo vadit. Pokud se totiž médium bude profilovat jako šiřitel jen těch názorů, které jeho redaktoři považují za správné, je velmi pravděpodobné, že politikové mu odeberou jeho veřejnoprávní status. Pracovník veřejnoprávního média, jehož absence nestrannosti diskredituje, by se měl takovýchto výroků vyvarovat.

Bylo by také záhodno, aby pan Radko Kubičko zdokladoval své tvrzení, že redaktoři Britských listů jsou "prolhaná parta", případně, že "Čulík zpravidla lže, jako když tzv. Britské listy tisknou".

Upozorňujeme, což pan Kubičko dobře ví, že na rozdíl od příspěvků jeho rozhlasové stanice jsou u všech zahraničněpolitických příspěvků Britských listů pečlivě uváděny veškeré zdroje.

Čekáme na důkazy, že redaktoři Britských listů jsou, podle pana Kubička, "prolhaná parta" a že "Čulík zpravidla lže, jako když Britské listy tisknou".

Děkujeme.

0
Vytisknout
14901

Diskuse

Obsah vydání | 25. 4. 2014