Stařečky zřejmě připraví české soudy o střechu nad hlavou - bez jejich jakékoliv viny

10. 6. 2011

čas čtení 1 minuta

V roce 2007 jsme koupili v Kutné Hoře byt od jisté Olgy Leitnerové. Na ni byla r.2005 uvalena exekuce pro dluh 4745Kč. Nic jsme o tom nevěděli. List vlastnictví, výpis z katastru nemovitostí vydaný Katastrálním úřadem v Kutné Hoře neobsahuje žádné závazky vůči třetím osobám,ve všech odpovídajících rubrikách je bez zápisu.

V říjnu minulého roku nám insolvenční úřad zrušil kupní smlouvu a náš byt dal do konkursní podstaty.pro dluh prodávající. Mně je osmdesát roků, manželce je sedmdesát pět. Ani jeden z nás nejsme zdraví,pro tuto událost jsme oba v péči psychologa.

Můžete-li pomozte, píše Radomír Pištělák (80).

8.června proběhl v Hradcí Králové vylučovací soud na vynětí našeho bytu z konkurzní podstaty. Smírčí vyřešení věci bylo neúspěšné, výpalné bylo pro nás neúnosné. Nelze ho uvádět,protože není písemný zápis. Exekuce na byt je vedena pro dluh prodejkyně ve výši 4 745.50 Kč s přísl. Exekuce je z roku 2005, my koupilli byt v roce 2007. Zrušení K.S. nařídil insol.správce v říjnu 2010 a navrhl byt do konkursní podstaty. Za byt splácíme dluh 32 000 Kč jako ručitelé ze zákona, protože nezaplatila daň z převodu nemovitosti. Při vydávání vlastnických dokladů Katastrálním úřadem se objevila prodejkyní zatajená exekuce ve výši cca 25 000 Kč, ta byla zaplacena z kupní ceny, takže jsme tím získali potřebné doklady.

To je ve stručnosti co k této věci mohu sdělit.Dluh neuplatňuje původní věřitel, ale jedna firma.

ČT: Důchodci mají kvůli cizím dluhům přijít o střechu nad hlavou

0
12113

Diskuse

Obsah vydání | 14. 6. 2011