Špatné kraje

7. 2. 2020 / Jiří Hlavenka

čas čtení 5 minut

 

Periferie země, zejména severočeské kraje (Karlovarský a Ústecký) a dále některé sub-regiony severní Moravy jsou v obecném vnímání brány jako místa s horšími pracovními příležitostmi a nižšími mzdami, jako regiony chudší, "ale zase je tam hezká příroda", prostě je to něco za něco, ale není moc vůle se tím zabývat. Přináším sadu grafů a tabulek, které ukazují daleko větší hloubku a závažnost problému "špatných krajů"; myslím, že jsou to údaje, které většina z nás vůbec nezná. Je to hromada čísel a dat, prosím, zkusme se do nich zahloubat. (Pocházejí z materiálu připraveného zdravotnickými odborníky z ÚZISu a lékařské fakulty pro Jihomoravský kraj, nenechte se zmást tím že je tam Jižní Morava zvýrazňována).

 

Graf 1: Jednočlenné domácnosti


"Vévodí" Praha, kde je ale příčina spíš v bohatství než v chudobě (singles za kariérou). Pak jsou ale zřetelně nejhorší oba severočeské kraje, příčiny zde jsou v socioekonomické oblasti: rozvodovost, neúplné rodiny, pokles porodnosti. Rozdíly jsou značné: 30% jednočlenných rodin v "dobrém" kraji, 35% ve "špatném".

Graf 2: Související: plodnost a prognózy vývoje

Opět jde stranou Praha ze zcela jiných důvodů (viz výše); v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském se rodí a má rodit výrazně méně dětí na matku než jinde.

Graf 3, 4 a 5: Délka života

Z mého pohledu zásadní a brutální informace, zejména v mapce kde je to rozloženo na okresy. Rozdíl pěti let mezi "dobrým" a "špatným" okresem, tedy dožití do 75 nebo 80 let je rozdíl mezi vyspělým státem a chudou zemí třetího světa. 80 LET MÁ DÁNSKO, 75 LET MÁ LIBANON. V České republice tedy máme z tohoto měřítka Dánsko i Libanon - a moc nás to nevzrušuje.

Graf 6: Vzdělání


Dávám spíš jako doprovodnou ilustraci bez úvah, zda jde o kauzalitu (a případně jakým směrem) nebo korelaci. Propad obou severočeských krajů oproti ostatním je ale citelný.

Graf 7: Kouření rodiček v těhotenství (v dalších slidech prezentace je pak dramatický rozdíl ve vrozených vadách dětí, - to jsem sem už nedával).


Zde bych poukázal na naprosto drastickou míru rozdílů - to nejsou jednotky procent, v severočeském prostředí kouří 20% těhotných, jinde 5% či ještě méně. Čtyřnásobný rozdíl!

Graf 8. Kojenecká úmrtnost: dvou- až trojnásobný rozdíl mezi špatnými a dobrými kraji

Graf 9: Poslední graf je dle mého názoru taky brutální. Ukazuje na míru tzv. předčasných úmrtí


Dle metodiky OECD se takto vykazují taková úmrtí, kterým lze předejít zdravějším životním stylem (alkohol, kouření, nekvalitní jídlo), zdravotní prevencí (screening rakovin), včasné léčení diabetu atd. I zde jsou rozdíly obrovské: 30% předčasných úmrtí ve "špatných krajích", 23-24% v dobrých. I zde je platí, že část republiky je Švédskem, jiná Mexikem.

---

Je to závažné? Nesmírně závažné. Špatné regiony znamenají nižší kvalitu života, a to citelně - nižší věk dožití, předčasná úmrtí, nemoci, invalidní důchody. Bráno přes ekonomiku: nevyužití ekonomického potenciálu regionu, tedy "ekonomické ztráty". Bráno přes neekonomické faktory: horší život. Bráno přes emoce a politické postoje: na nás se tu zapomnělo, na nás se kašle, "Pražáci" atd., rozevírání propasti závisti a nenávisti, náchylnost k volbě extrémistických a populistických stran (které jsou samozřejmy ty poslední které pomohou vyřešit problém, ale "aspoň si od plic zanadáváme a pak umřem"). Tohle není Country for the Future.

---
Cituji sebe (!) z jedné prezentace: "Kvalita země se nepozná podle toho, jak se žije v prvním městě, ale jak se žije v poslední vesnici".

Nechci se ani lacině navážet do současné vlády, že v tom nic nedělá, protože ani předchozí vlády v tom neudělaly nic: jediné, co napadne technokrata je, že se tam "postaví dálnice a pak si už poraďte sami". Tupé lití peněz je to poslední, co špatné kraje potřebují. Je potřeba široká, složitá a pracná sada řešení, jejichž popis překračuje možnosti tohoto článku.

Zmíním jen dvě pro ilustraci: a) masivní podpora kvalitního vzdělávání (oproti ukázkovému blbství hejtmanů Karlovarského (sic!) a Moravskoslezského kraje se snahou o zavedení cut-off score, což není nic jiného než verbalizování postoje "u nás v kraji jsou samí hňupi a tak tomu i zůstane!"), b) výrazná podpora ostrůvkům pozitivní deviace, které v těchto krajích jsou mnohdy výraznější než tam kde se daří lépe, ale živoří - tedy vlastně aplikování osvědčené zásady "pomož si a bude ti pomoženo".

Česká republika bohatne, v posledních letech bezprecedentním tempem. Jestli někdy existuje vhodná příležitost řešit špatné kraje systémově, pořádně, s nasazením velkých sil i prostředků, je to nyní.

0
Vytisknout
9023

Diskuse

Obsah vydání | 11. 2. 2020