Důtka ředitele aneb Řešení problémů ve škole

6. 2. 2020

čas čtení < 1 minuta

Vašemu synovi XY bylo dne 20.1. 2020 uděleno výchovné opatření důtka ředitele školy za špatnou pracovní morálku, vyrušování v hodinách, odmlouvání, neuposlechnutí příkazu učitele. Došlo k porušení čl. 1 školního řádu – žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, vypracovávat domácí úkoly, práce, které souvisí s domácí přípravou. Očekáváme, že pomůžete svým vlivem a působením odstranit z chování a jednání svého dítěte tyto nežádoucí jevy a nadále podpoříte výchovné působení školy tak, aby se nedostatky v jeho další práci nevyskytovaly.

Vzali na vědomí (datum, podpis) 4.2. 2020 NESOUHLASÍM podpis rodiče žáka XY

„V takovémto schizma se v současnosti nachází celá výchova v české posttotalitní, vnitřně rozpolcené společnosti, která těžko hledá svou identitu,“ konstatuje autor publikace No Future Bohumil Kartous.

0
Vytisknout
6092

Diskuse

Obsah vydání | 11. 2. 2020