Obrovské rozdíly v postojích vůči menšinám ve východní a v západní Evropě

29. 10. 2018

čas čtení 3 minuty
Analýza také poukazuje na obrovskou propast v postojích vůči nacionalismu, potratům a právům homosexuálů

Navzdory pádu železné opony a rozšíření EU na východ se postoje lidí ve středovýchodní Evropě podstatnou měrou liší od postojů lidí v Evropě západní, zjistily průzkumy Pew Centre prováděné na základě dotazů 56 000 dospělých občanů.

Méně než 50 procent respondentů ze středovýchodní Evropy by bylo do rodiny ochotno přijmout muslima či žida. V západní Evropě je to více než 50 procent občanů. Výjimkou jsou jen Chorvatsko a Itálie.

Vast differences across Europe in public attitudes toward MuslimsArménie byla  vůči menšinám nejméně tolerantní. Jen 7 procent Arménů by bylo ochotno přijmout do rodiny muslima a jen 28 procent žida. V Holandsku by bylo  ochotno přijmout do rodiny muslima 88 procent občanů a 96 procent občanů žida.

Postoje vůči náboženským menšinám ve středo- a východoevropském regionu jdou ruku v ruce s odlišným pojetím národní totožnosti. S určitými výjimkami považují lidé ve středovýchodní Evropě své křesťanství (ať pravoslavné, katolické či protestantské) za podstatnou část své národní totožnosti, kdežto většina lidí v západní Evropě považuje náboženství za nedůležité.

Podobný kulturní rozdíl vládne v míře nacionalismu: kulturního šovinismu. Země střední a východní Evropy většinou zastávají názor, že "naše kultura je nadřazená jiným". Nejsilněji se tyto názory zastávají v Řecku, v Gruzii, v Arménii, v Bulharsku, v Rusku, v Bosně, v Rumunsku a v Srbsku. 

Konflikt v Evropě je důsledkem vysoké míry náboženského nacionalismu na východě a otevřenosti vůči multikulturalismu na západě.

Co se týče manželství lidí stejného pohlaví, ve všech západoevropských zemích byla většina obyvatel pro, ve většině východoevropských zemí byla většina lidí proti. Nejnepřátelštějšími zeměmi vůči manželství lidí stejného pohlaví jsou Gruzie, Arménie, Rusko a Moldova, kde je více než  90 procent občanů proti manželstvím lidí stejného pohlaví. Nejliberálnějšími zeměmi jsou Švédsko, Dánsko, Holandsko a Belgie.

V podstatě podobné je to s postojem vůči potratům. V Gruzii je 85 procent lidí proti povolení potratů, v Moldově 79 propcent. Ve Švédsku jsou proti povolení potratů jen 3 procenta občanů, v Dánsku 6 procent. Potraty jsou dnes v Evropě s výjimkou Polska víceméně legální. 

Křesťanství bylo většinovým náboženstvím v 27 ze 34 zkoumaných zemí. Muslimové tvoří polovinu obyvatelstva Bosny a v Rusku a Bulharsku jsou velké muslimské menšiny. 

Lidé bez vyznání tvoří alespoň 15 procent v zemích západní Evropy. Výjimkou je ČR, kde je lidí hlásících se k ateismu 72 procent. 

Podrobnosti v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
8069

Diskuse

Obsah vydání | 1. 11. 2018