Server Aktuálně.cz zjevně spáchal trestný čin rasové nenávisti

19. 10. 2016

čas čtení 2 minuty

Už jsem si zvykl na různé rasistické a protiuprchlické výlevy v českých médiích ale to jsem ještě nenarazil na rozhovor s izrelským "expertem2 panem Schueftanem na Aktuálně: "Arabové jsou nebezpeční, nepouštějte je sem".

Je to vskutku klenot plný nenávisti a rasismu ( i izraelského) Adolf Hitler by si mohl s panem Schueftanem podat ruce, píše Jiří Doležel.

Odstavce českého trestního zákoníku, které nikdo nebere vážně a nikdo podle nich nikoho nestíhá. Zřejmě do něho byly včleněny, alibisticky jen proto, aby byla ČR přijata do Evropské unie jako zdánlivě civilizovaná země:

§ 355

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) nejméně se dvěma osobami, nebo

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 356

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

0
Vytisknout
4829

Diskuse

Obsah vydání | 21. 10. 2016