Nehoráznosti

22. 5. 2013

čas čtení 3 minuty

V článku Borise Cveka "Může být katolík otevřeným homosexuálem?" jsou uvedeny naprosté nehoráznosti, na které bych rád upozornil,píše Pavel Letko. Takové množství chyb snad nelze považovat za omyl. Autor si zcela vymýšlí. Pan Cvek tvrdí, že sv. Augustin a sv. Monika schvalují bití manželek. Přitom na uvedeném místě (Vyznání, kn. IX. kap. IX,) sv. Augustin popisuje takové jednání sv. Moniky, které by musel doporučit nejen každý psycholog, ale i jen trochu myslící člověk. Doporučuje tváří tvář prchlivému muži zachovat klid a pokusit se odpovídat na hněv mírností. O schvalování bití nemůže být ani řeč. Podobně citovaný 1Kor. 5,5 se netýká jednání s kacíři, ale jednání s tím, kdo se vydává za křesťana a přitom souloží s ženou svého otce.

Dále pak Lumen gentium 25 a par 891 Katechismu katolické církve nehovoří o svědomí a jeho podřízenosti "církevnímu nadřízenému", jak pan Cvek podsouvá, protože věci "mravů a víry" nejsou totožné se svědomím. Svědomí je dle paragrafu 1776 Katechismu definováno takto: "Svědomí je nejtajnější střed a svatyně člověka; v ní je sám s Bohem, jehož hlas mu zaznívá v nitru". Podle Borise Cveka tak dokument II. Vatikánského koncilu zřejmě nadřazuje církevního představeného nad Boha. Takovou originální interpretaci jsem tedy ještě neslyšel. Další citace Římanům 14,1‑2 " jasně naznačuje, že dodržovat nějaké jídelní předpisy kvůli víře je slabost víry" jen ve fantazii pana Cveka. Tato pasáž naopak dosvědčuje, že dodržování nebo nedodržování nějakých stravovacích zvyklostí není důvodem k povyšování jedněch nad druhými -- viz pokračování např. Ř 14 -- 6 "Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu."

Dále pan Cvek píše : "v Gal. 4,10 říká: dodržujte ustanovení pro dny, měsíce, období a roky." Nevím z jakého překladu čerpal, já mám v Bibli slovo "dodržujete" nikoliv "dodržujte". Smysl je tedy zcela opačný než mu přisuzuje pan Cvek. Pisatel dopisu Galatským jinými slovy vyčítá: byli jste osvobozeni -- a vy znovu začínáte otročit prázdným rituálům, .( "Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky!"-český ekumenický překlad). Pokud takto někdo zachází s Písmem pak opravdu "může obhájit z Nového zákona (po příslušném překroucení) snad cokoli", jak píše pan Cvek.

Může být tedy katolík otevřeným homosexuálem? Já myslím, že zcela určitě může. Může být žid otevřeným homosexuálem? Může být muslim otevřeným homosexuálem? Může být ateista otevřeným homosexuálem? Myslím, že jak kdy a jak kde. Každopádně pokud se homosexuál rozhodne stát katolíkem, bude mít k tomu nějaké důvody. Předpokládám, že bude souhlasit s učením katolické církve. Pokud souhlasit nebude, nevím proč by měl být katolíkem. Dnes žijeme v době a místě, kde opravdu není nutné být katolíkem a nehrozí za to nějaká diskriminace. Přistupovat k ostatním bez předsudků, pomluv a lží je myslím povinností slušných lidí. Možná by si i katolíci zasloužili, aby k nim homosexuálové (nejen) také tak přistupovali.

0
Vytisknout
6410

Diskuse

Obsah vydání | 23. 5. 2013