Ateistický heterák zdraví prezidenta i Putnu

21. 5. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 5 minut

Vkus hlavy státu není kritériem práva ani akademické svobody. A prezident REPUBLIKY nesmí být senilní mocnář, jehož soukromá vůle a soukromý názor stojí nad zákonem. Protože republika je státním útvarem, kde zákon je nadřazen všem - i prezidentovi.

Když prezident Zeman ohlásil, že nebude jmenovat doc. Putnu profesorem a důvody nezveřejní, protože Putnu nechce ponižovat, nepodlehl jsem hned mediální hysterii, neboť mohou existovat v mezích prezidentského práva (a odpovědnosti) důvody, proč tak nemůže učinit. Nee, nemusel by to být zatajený trestný čin. I morálka může mít obecně akceptovatelné limity, které by odůvodňovaly prezidentovu reakci... A byly indicie, že tomu tak může být.

Jedním z těchto důvodů by mohl být závažný rozpor mezi slovy a činy - porušení svatého slibu, vědomá lež při přísaze "na bibli". Z hlediska trestního bagatelní, z hlediska morální integrity vážný prohřešek, poukazující na porušenou osobnost. Mohla by to být tajená psychická porucha či "činnost neslučitelná" s činností akademického funkcionáře... Mohl to být Putnou tajený akademický podvod. To vše se nepotvrdilo.

Přes vyjádření opata Pojezdného, proti Putnovi nemá nic ani katolická církev. Někteří církevní představitelé dokonce s jeho liberálními postoji sympatizují. Proti Putnovi nemá nic ani akademická obec (mimo rámce běžné akademické polemiky). Kupodivu.

Já bych proti Putnovi závažnou výhradu z akademického hlediska měl. Jeho aktivismus odporuje slibu, který učinil spolu se svým absolutoriem. Od vědce očekávám argumentaci nikoliv politicko-demagogickou, plnou citečků a pohrdání vůči názorům druhých, ale emočně neutrální, faktickou. V případě polemiky s FFUK Putna dokonce přestoupil hranici nekritizování alma mater. Způsob, jakým se Putna zapojil do prezidentské volby, byl primitivní, tupý a akademika naprosto nevhodný. Akademickou obec diskreditující. Je ovšem plným právem a vizitkou úrovně univerzity, uplatnit či neuplatnit toto kritérium. Prezident má v tom případě VEŘEJNĚ kritizovat nepřijatelný postup univerzity, nikoliv Putnu. Právem Putny je chovat se jako idiot, právem univerzity je rozhodnout o nepřijatelnosti tohoto postupu. Právem prezidenta je toto kritérium zohlednit. Ovšem v tomto případě je to sporné - kvůli zjevné předpojatosti a konfliktu zájmů, neb Putnův útok směřoval proti Zemanovi.

Putna se v případě prezidentské volby zachoval stejně idiotsky xenofobně, jako Bátora, kterého předtím kritizoval. Ani katolická buzna nemusí být takto hysterická. Stačí se podívat na video, abychom nalezli znaky pohrdání, zesměšňování kultury a jazyka národa. Patří tato tupost k chování budoucího profesora Karlovy univerzity? Patří tato tupost vůbec na akademickou půdu? Pokud by Putnova protiruská xenofobie byla důvodem neudělení profesury, to bych dokázal pochopit.

Nikdy, opakuji nikdy však nemůže být, zvláště u prezidenta, kritériem akademické kompetence přisprostlý (a přitom svou přímočarostí sympatický) POLITICKÝ plakát, se kterým se literární vědec Putna zúčastnil JAKO OBČAN demonstračně boje proti homofobii ve veřejném prostoru.

Informací už mám dost na to, abych za úzkoprsého homofoba označil prezidenta Miloše Zemana. A konstatoval, že mu v této věci nerozumím a snad ani nechci rozumět.

Domnívám se, že Zeman udělal osudovou chybu. Zneužil své vrchnostenské pozice a upřednostnil svůj vkus před obecně akceptovanou tolerantností politických projevů ve veřejném prostoru. K napravení tohoto smutného činu bude třeba se vážně zamyslet nad kompetencemi hlavy státu a možná dokonce měnit zásadním způsobem ústavu.

Mohu tisíckrát polemizovat s Putnovými politickými či kulturními preferencemi, které veřejně vyjadřuje. Nicméně... Ladislav Bátora je člověk, který nemá co dělat ve veřejné správě. Jeho názory, které veřejně propaguje, nejsou stále ještě tak intenzivní, aby byly trestné z hlediska propagace vyvolávání nenávisti, jsou ale za hranicí toho, co je obecně tolerovatelné u státního úředníka, pokud stát prosazuje ideje multikulturní a multietnické tolerance, a ne ideje neofašismu. I Bátora nesl na politické demonstraci (17. června 2009) plakát. Stálo na něm "Intelektuálové, jděte už do hajzlu". Podle dostupných informací Bátora hlásá homofobii, hlásí se k antisemitismu, protiromskému rasismu a jeho výroky se dají chápat i jako podpora fašismu. To vše ale také nemá vliv na jeho akademické tituly.

Odpovědět veřejně Bátorovi je věcí osobní hygieny. Shnilá rajčata povolena. Způsob, který zvolil docent Putna, byl v kontextu demonstrace, které jsem se účastnil též, vtipný a trefný. Naprosto adekvátní úpornosti, s jakou jej ministr školství Dobeš držel v úřadu. Česká republika je REPUBLIKA - je sekulární, tolerantní vůči menšinám (a to i sexuálním), hodnotově liberální. Homofobie, stejně jako anticiganismus či antisemitismus, nemají při uplatňování veřejné moci místo. To platí i pro prezidenta.

Je na čase, aby to někdo Zemanovi řekl. Prozatím oficiální důvody nesouhlasu se jmenováním neuvedl, i když své osobní výhrady veřejně vyjádřil.

Novinky: Kde udělaly vědecké rady chybu? ptá se Akreditační komise Zemana ZDE

18. 8. 2012: Prague Pride 2012 FOTOGALERIE

13. 8. 2011: Prague Pride 2011 1. FOTOGALERIE
13. 8. 2011: Prague Pride 2011 2. FOTOGALERIE
13. 8. 2011: Prague Pride 2011 3. FOTOGALERIE

0
Vytisknout
15663

Diskuse

Obsah vydání | 23. 5. 2013