Poznámka na okraj: profesura a sociální antropologie

21. 5. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 2 minuty

Kauza Putnova jmenování je zřejmě problematičtější než se zdá: profesně je Putna literární historik. Ale profesura se týká nikoliv literární historie, ale oboru sociální antropologie, která se navíc na FHS UK nevyučuje.

Nicméně je potřeba dodat na okraj, že oprávnění pro habilitační a profesorská řízení pro obor sociální antropologie však fakulta má od roku 2007, kdy končil ve funkci první děkan fakulty Jan Sokol. Katolicky pojatá kulturní a sociální antropologie by byla zcela určitě "hnízdem" pro další expanzi křesťanů (byť rebelsky liberálních) do sekulárního společenskovědního vzdělávacího procesu. A to může být problém... Pro jednu i druhou stranu, i když pro každou z jiného důvodu.

Ivan Odilo Štampach z jiných pozic než já, ale poctivě a hloubkově analyzuje Zemanův krok v této věci v Deníku Referendum. K tomu několik podoteků:

  • považuji morální integritu u vysoce respektovaného pedagoga - profesora za stejně důležitou, jako u ústavního soudce. Nechápu to jen jako "pracovní pozici" a důvody pro jeho jmenování pouze odborné.
  • Souhlasil bych i s výhradou sexuálně orientační u člověka, který se tváří být katolíkem, vzhledem k 1 Kor 6,9-10 (ti, kdo smilní se stejným pohlavím, neobdrží království nebeské). Tak buď jedno, nebo druhé... Buď homosexuál (a nic proti tomu), nebo člověk, který je členem spolku (církve), která homosexualitu nazývá sodomií (a pak dobře mu tak). Tak si to katolíci postavili, a tak to maj. Být katolíkem Putna nemusí, ale chce. Pokud by Putna přísahal např. při vstupu do církevního řádu, že ctí veškerá omezení včetně toho, že homosexuální styky neprovozuje, a pak by provedl coming out či by vyšly najevo lechtivé fotografie z nějaké gay seznamky, viděl bych to jako osobnostní problém - překážku. Ne samotnou homosexualitu, ale křivou přísahu. Konflikt liberalismu s konzervativismem to není. To je konflikt přirozenosti s licoměrnou pseudomorálkou katolické církve. Stejně jako "křesťana" a "husitu" Paroubka nazývám křivopřísežníkem a cizoložníkem - pro jeho vztah s překladatelkou, dík kterému zapudil svou manželku před bohem i lidmi... Kdyby to byl ateista Rath, hrdý na svou bigamii, tak je to OK. Řekl bych si obdivně, je to ale kanec... Ale Paroubek nejspíš někde přísahal na Svatou knihu věrnost své ženě. A pak na to zapomněl.
  • Stejně tak mohl být i jiný důvod, který není v rovině trestního práva, který bychom ale považovali za nehodný ctihodného profesora...

To se ale doposud neprokázalo...

0
Vytisknout
8450

Diskuse

Obsah vydání | 23. 5. 2013