Mystifikace ve formě myšlenkové konstrukce "superhrubé mzdy"

20. 3. 2013

čas čtení 2 minuty

Pravicoví (mírněji řečeno liberální) ekonomové vymysleli myšlenkový konstrukt "superhrubá mzda" a mnozí lidé uvěřili tomu, že to znamená pro zaměstnance, že jeho faktická mzda neboli odměna za vykonanou práci se této konstrukci rovná. Jediným cílem této konstrukce bylo zjemnit lidem fakt, že je budeme danit více než předtím, ale ukážeme jim "přijatelné" číslo 15%. Jakoby si nikdo nechtěl všimnout faktu, že uplatněním stropu pro odvody dosáhneme u nás dosud nevídané daňové regrese. Tedy že čím vyšší plat máš, tím procentuelně méně zaplatíš na daních.

Nechtěným důsledkem (já spíš podezřívám, že hodně chtěným) se stala argumentace směrem k živnostníkům, že jejich odvody se nedají s odvody zaměstnanců vůbec srovnávat. Odvody zaměstnavatele se staly mávnutím kouzelného proutku odvodem zaměstnance z jeho "superhrubé mzdy", píše Petros Michailidis.

Kdybych se měl držet konstrukce, že všechny peníze, které kvůli zaměstanci musí zaměstnavatel platit (mzda a odvody), pak mi nezbývá, než rozšířit tento seznam o mnoho dalších položek, které přece taky patří k zaměstnancově mzdě. Jako příklad uvedu povinnost zaměstnavatele zajisit zaměstnanci na svůj náklad "pitný režim" za předem určených podmínek, zajistit hygienické podmínky určitých standardů atd. To taky musí platit, protože zaměstnává zaměstnance. Je to tedy součástí "superhrubé mzdy". Pro své řidiče musí zajistit dálniční známky a platit silniční daň. To taky patří do "superhrubé" mzdy. A v tomto výčtu bych mohl pokračovat ještě dlouho.

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že se jedná o pěknou hloupost. V tom se mnou bude určitě každý souhlasit.

Ovšem na druhé straně není možné zaměňovat termín cena pracovní sily a mzda. Cena pracovní síly je dána souhrnem veškerých nákladů zaměstnavatele spojených se zaměstnáváním osob. Naproti tomu mzda je jednou částí těchto nákladů a jedná se o přímou odměnu zaměstnanci za jeho pracovní výkon. A jako taková i tato mzda podléhá určitým odvodům a daním. To, že se někomu podařilo základ pro výpočet daně ze mzdy navýšit o odvody zaměstnavatele, považuji za eskamotérství a pěknou vypočítavost. To, že mnoho lidí uvěřilo tomu, že to jsou jejich peníze, považuji za určitou zpozdilost. Že se nechali oklamat a ještě tomu tleskaji. Jako ta pověstná žába v pomalu ohřívaném kotli s vodou.

0
Vytisknout
8894

Diskuse

Obsah vydání | 22. 3. 2013