Nový papež František - "asi si pěkně naběhnul"

20. 3. 2013 / Jiří Baťa

čas čtení 3 minuty

Jako ateista jsem sledoval volbu papeže jen okrajově, nicméně mi neuniklo prohlášení nového papeže Františka, že chce být papežem chudé církve pro chudé lidi. Nevím jak to přijali ti kolem něj a ostatní církevní hodnostáři, pokud jsem však v TV viděl našeho kardinála Duku, měl úsměv od ucha k uchu. Jistě ne proto, že by s výrokem papeže souhlasil až s tak vyjádřenou spokojeností když si uvědomíme, jak usilovně obhajoval práva a nároky církve na majetek, který měl být (a bohužel se už i tak stalo) navrácen v rámci církevních restitucí. Jeho spokojenost si lze také vysvětlit tím, že možná i dává papeži Františkovi zapravdu, ale s tím, že co je doma, to se počítá a nyní se budou už jen snažit být chudou církví a sloužit chudým lidem. S batohem miliard na zádech bude nyní kázat církev skromnost, sloužit chudým.

Máme tomu rozumět, že církev bude ze svého rozdávat milodary milionům chudých lidí a ještě bude hlásat, jak se sama uskrovňuje a jak je chudá? František "asi si" nebyl vědom významu slov, které pronesl. Jak může být církev chudá, když je to nejbohatší konglomerát na světě? Možná je to velká smůla, že k abdikaci papeže Benedikta XIV. došlo tak pozdě. Pokud by se tak stalo dříve a to v době vyjednávání vlády, parlamentu a církví o navrácení majetku, pak se výrok současného papeže Františka mohl použít jako významný argument o nepotřebnosti peněz a majetku pro církev, když by měla být podle prohlášení papeže Františka, církví chudou!

Nepochybuji, že církev (alespoň ta v Česku), po prohlášení papeže Františka změní svou rétoriku a projeví své bohulibé poslání být církví skromnou, odmítat bohatství a jiné, církví proklamované vlastnosti a její poslání (a že jich není málo). Že se jim totiž církev již dávno zpronevěřila je nad slunce jasnější, jinak by neusilovala o majetky a peníze na nejen věřících, ale obecně "ožebračeném českém lidu"! Nemluvě o celé řadě opodstatněných právních nejasnostech jak kolem požadovaného majetku, tak objemu peněz finančního vyrovnání. K čemu budou (a jsou) církvi ty ohromné majetky, miliardy dolarů či jiné měny a tuny zlata, když ve světě stále umírají miliony lidí z hladu, nemocí, bídy a všeobecného nedostatku.

Rovněž si nemyslím, že tak jak se církev obecně nebyla a není schopna vypořádat s morálním úpadkem kněží (pedofilie), nebude schopna se vyrovnat a naplňovat slova papeže Františka o chudé církvi a službě chudým. Církev sice vždy chudým svým způsobem sloužila, ale stejně tak (jak jinak, zcela jistě bez "nezištných" důvodů) sloužila bohatým. Dokonce nejen bohatým, ale i lidem a vládám, jimž žehnala úspěchy ve válkách a zabíjení lidí. Papež František, jakkoliv má z titulu své funkce osobní pozitivní a lidumilný postoj, nejspíše zůstane jen u tohoto osobitého pohledu a proklamace, což jistě mnoha lidem přijde sympatické, ale na současném fungování církve to nic nezmění. Na to je on a bohužel i Bůh (je-li jaký) moc malý!

0
Vytisknout
11860

Diskuse

Obsah vydání | 22. 3. 2013