Ministře Kubo: K hlubinnému úložišti férově

13. 3. 2013

čas čtení 4 minuty
Tisková zpráva starostů a občanských sdružení z lokalit vybraných pro hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů

Výzvu "K hlubinnému úložišti férově", kterou na svém setkání 26. února přijali starostové měst a obcí a zástupci občanských sdružení z lokalit, kde stát zvažuje umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, podpořilo do dnešního dne 123 starostů měst a obcí, 27 sdružení a další jednotlivci i subjekty. Výzvu dnes zástupci podepsaných předávají na Ministerstvu průmyslu a obchodu, tak, aby se dostala do rukou ministrovi Martinu Kubovi. Dalším členům vlády a Parlamentu ji odešlou v následujících dnech.

Ve výzvě podepsaní požadují obnovu demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Důvodem jsou kroky Ministerstva průmyslu a obchodu, které přestalo brát ohled na názory obyvatel dotčených lokalit a porušilo sliby o dobrovolnosti dalších průzkumů.

Stavba a provoz hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva výrazně a natrvalo zasáhne do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjmečnosti projektu je nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní souhlas. Již více jak deset let obce iniciativně usilují o změnu zákonů, která by zavedla možnost spolurozhodovat o výběru místa pro výstavbu úložiště. Jak lze ilustrovat na příkladech Finska, Švédska či Francie, respekt k názoru obcí nikdy neblokuje, ale naopak vždy otevírá cestu k výstavbě úložiště.

Podepsaní v textu výzvy "K hlubinnému úložišti férově" žádají ministry, poslance a senátory, aby:

  • prosadili přijetí zákona, který posílí postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště;
  • se zasadili o dodržování evropské legislativy, zejména směrnice Rady 2011/70/EURATOM;
  • nepřipustili zahájení průzkumných prácí v žádné z lokalit, dokud nebude legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu;
  • respektovali názor obyvatel obcí v místech pro budoucí úložiště, přistupujte k nim otevřeně, konzistentně a bez úkladů;
  • zajistili vysoká bezpečnostní kritéria výběru lokality hlubinného úložiště.

Karel Zrůbek, starosta města Horažďovice řekl: "Nechceme nic jiného, než aby se stát choval korektně, komunikoval a dodržoval dříve deklarované sliby, dohody a závazné evropské normy. Žádáme, aby se stát veřejně nezaštiťoval dialogem s obcemi, když následně nerealizuje to, co s nimi konzultoval, a naopak to co činí, s obcemi nekonzultoval."

Edvard Sequens ze sdružení Calla doplnil: "Nejprve je třeba dobře nastavit pravidla, podle kterých se bude hledat místo pro jaderný odpad. Je to problém na mnoho generací, proto nelze podcenit ani bezpečnost, ani obejít názor lidí, pod jejichž domy by odpad mohl skončit. V zákonech garantovaná jasná pravidla ale zatím chybí."

Další informace Vám mohou sdělit:
Karel Zrůbek, starosta města Horažďovice (lokalita Březový potok), e-mail: zrubek@muhorazdovice.cz, tel.: 724 181 019
Jana Nožičková, starostka obce Rudíkov (lokalita Horka), místopředsedkyně Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti, e-mail: ou.rudikov@rudikov.cz, tel.: 724 193 919
Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov (lokalita Magdalena), e-mail: starosta@nadejkov.cz, tel.: 603 208 149
Zdeněk Leitner, starosta obce Okrouhlá Radouň (lokalita Čihadlo), e-mail: ouoradoun@tiscali.cz, tel.: 607 711 684
Milada Duchanová, starostka obce Hojkov (lokalita Hrádek), e-mail: ouhojkov@tiscali.cz, tel.: 607 116 535
Martin Menšík, starosta obce Křišťanov (lokalita Boletice), e-mail: m.mensik@kristanov.com, tel.: 724 365 632
Martin Schenk, sdružení Nechceme úložiště Kraví hora (lokalita Kraví hora), e-mail: martin.schenk@habri.eu, tel.: 777 646 646
Petr Čechura, SOS Lubenec (lokalita Čertovka), e-mail: 606 932 820, tel.: 606 932 820
Edvard Sequens, sdružení Calla, e-mail: edvard.sequens@calla.cz, tel.: 602 282 399

0
Vytisknout
5108

Diskuse

Obsah vydání | 14. 3. 2013