Křesťanství se na mafiánské struktuře pěstovat nedá

12. 5. 2012 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

Jak se dělá kariéra v římskokatolické církvi? Tato církev nechce, na rozdíl od mnoha církví protestantských, hlásících se k témuž evangeliu, povolit svým věřícím masturbaci nebo svazky vzájemně se milujících homosexuálů. Když má tedy takové nároky na své ovečky, je naprosto přirozená i mediální pozornost, týkající se pastýřů a jejich sexuální morálky. Skandály se sexuálním zneužíváním dětí ze strany katolických kněží a zejména pak se zakrýváním těchto trestných činů povstávají všude na světě stále dokola. Dokonce i v samotném Vatikánu. Římskokatolická církev nikdy nefungovala na principech demokracie, rovnosti před zákonem a transparentnosti, vždy to byl systém, založený na nepotismu, osobních vazbách a de facto mafiánské struktuře. Výborně to demonstruje případ pana Marciala Maciela Dellogada, který byl ještě nedávno vlivným knězem a činovníkem římskokatolické církve.

Maciel se narodil v Mexiku v roce 1920, byl vyhozen ze dvou katolických seminářů, ale nakonec ho na kněze vysvětil jeho strýc. V roce 1941 založil řád Legionáři Kristovi. Už od počátku existovala podezření, že Maciel sexuálně zneužívá děti. Na "hluk", který vydával Maciel při vyučování dětí náboženství, si prý stěžovaly některé ženy, což přivodilo údajně srdeční selhání Macielovu strýci, který ženy vyslýchal. Macielovi to ale nezabránilo vybudovat velkou síť škol pro děti a různých charit. Domohl se také mnoha významných pozic v rámci římskokatolické církve, doprovázel papeže Jana Pavla II. na třech jeho návštěvách Mexika, byl členem mnoha komisí a měl dobré vazby s nejbohatšími lidmi v Mexiku (připomeňme, že v Mexiku má obrovský vliv narkomafie a sotva tam lze být nejbohatším bez vazeb na ni), od nichž vybíral peníze a posílal je do Vatikánu. Možná byl příliš vlivný a současný papež, dřívější šéf Kongregace pro nauku víry, ho potřeboval odstranit (New York Times obvinil Ratzingera přímo z osobní intervence v procesu proti Macielovi), a tak se na něj vytáhlo, co se dříve tajilo a tutlalo. To by byly ryze mafiánské praktiky, hodné StB a gestapa. V roce 2006 se Maciel vzdal vedení Legionářů Kristových a v roce 2008 umřel.

Za záhadných okolností a bez bližšího vysvětlení byl současným papežem brzy po jeho zvolení poslán do ústraní, aby žil v modlitbách a pokání. V roce 2009 vyšel ve španělských novinách rozhovor se ženou, s níž měl Maciel dítě (připomeňme, že římskokatoličtí kněží musí žít v sexuální abstinenci a do té nutí třeba i homosexuály nebo nesezdané lidi s argumentem, že nemanželský sex je těžký hřích). Zmíněná žena žila v luxusním bytě v Madridu, který jí koupil Maciel ze svých peněz. Poté se ukázalo, že Maciel má dětí mnohem víc, možná až šest s různými ženami. Vatikán obvinil Maciela z vytvoření systému moci, který mu umožňoval žít dvojí život, být "nedotknutelným" a páchat zločiny.

Maciel zřejmě zneužíval také aspoň některé ze svých vlastních dětí. A na to navazuje čerstvý skandál z lůna Legionářů Kristových. Včerejší Lidové noviny informují o tom, že "kultura utajování", kterou Maciel kolem sebe vytvořil, pomohla nejspíše dalším kněžím z Legionářů bezpečně pokračovat ve zneužívání dětí. Jako obvykle, i nyní se zdá, že Vatikán byl o všem informován již dříve, ale nedělal nic, aby ochránil děti před těmito zločinci. Naopak, bývalý papež Jan Pavel II., kterého si jinak velmi vážím, označoval Maciela za "vzor zbožnosti". Zdá se, že z prostředí římskokatolické církve budeme slýchat postupně stále více takových zpráv a není na tom nic divného, když uvážíme to, co už známe z dějin této církve -- dějiny sexuálního násilí, orgií krve a moci, válek o investituru, politických triků, podvodů a nejhoršího cynismu. Křesťanství se prostě na mafiánské struktuře pěstovat nedá, leda pokrytecky. To bylo jasné už katolíkům Dantovi i sv. Františkovi. Sexuální morálka, kterou hlásá římskokatolická církev, je dost možná jen morálkou spiknutí mafiánských pedofilů. Macielův případ o tom podává jedno z nejhrůznějších svědectví.

Marcial Maciel na wikipedii: ZDE

Skandál ve Vatikánu. Legionáři Kristovi zneužívali děti ZDE

0
Vytisknout
13055

Diskuse

Obsah vydání | 14. 5. 2012