Stalo se to před 20 lety, ale pošetilost války v Iráku by se mohla stát naším osudem

16. 3. 2023

čas čtení 13 minut
Dvacet let po invazi Spojených států do Iráku je nesporné, že tato válka byla jedním z největších omylů v dějinách americké zahraniční politiky. Válka byla zcela dobrovolná; Irák nepředstavoval pro Spojené státy a jejich zájmy žádnou významnou hrozbu. Náklady byly obrovské. Odhady akademických odborníků ohledně dlouhodobých finančních nákladů války pro Spojené státy se pohybují v řádu dvou až tří bilionů dolarů, popisuje Paul R. Pillar.

Lidské ztráty zahrnují více než 4 400 zabitých příslušníků americké armády a dalších 32 000 těžce zraněných. Lidské ztráty zahrnující nevinné Iráčany byly mnohem vyšší, včetně odhadovaných 275 000-306 000 civilistů zabitých v přímém důsledku války. Jednalo se o tytéž Iráčany, jejichž "osvobození" mělo být cílem invaze. Iráčané, kteří přežili, se sice zbavili jednoho diktátora, ale zůstala jim zdevastovaná infrastruktura a nestabilní země zmítaná občanskou válkou.

Americká válka v Iráku, která byla údajně součástí "války proti terorismu", mezinárodní terorismus naopak zvýšila. Skupina známá jako Islámský stát, která později převzala kontrolu nad rozsáhlými oblastmi Iráku a Sýrie, vznikla jako přímá reakce na americkou vojenskou okupaci Iráku a sektářské spory, které válka vyvolala. Sektářský konflikt byl velkou součástí nestability, kterou podnítila americká invaze a která se rozšířila i mimo Irák. K dalším regionálním důsledkům patřil nárůst íránského vlivu, kdy Teherán dosáhl v Iráku postavení, které nikdy neměl, dokud byl u moci Saddám Husajn.

Je snadné dojít k závěru, že tato válka nikdy neměla být vedena. Nyní, po dvou desetiletích, je užitečnější přemýšlet o nebezpečí vyplývající z opakování chyb, které vedly k tomuto historickému omylu. Toto nebezpečí má několik rozměrů a je reálné.

Ač se to může zdát vzhledem k rozsahu a důsledkům války v Iráku neuvěřitelné, rozhodnutí o jejím zahájení nepředcházel žádný politický proces. V rámci administrativy jistě probíhaly diskuse o prodeji války, ale nikdy nedošlo k zasedání Rady národní bezpečnosti, ani žádnému jinému politickému procesu, který by se zabýval tím, zda bylo zahájení této války dobrým nápadem. Neexistoval tedy žádný mechanismus, který by do rozhodovacího procesu vnesl všechny úvahy a analýzy, včetně těch, které poskytla zpravodajská komunita a které hodnotily pravděpodobné chaotické následky invaze.

Skutečnost, že Bushova administrativa, která se v jiných ohledech zdála být přinejmenším stejně spořádaná jako jiné administrativy a měla na klíčových pozicích inteligentní lidi, mohla zahájit velkou útočnou válku tak ležérně, ukazuje, jak snadno může dojít ke škodlivému narušení pořádku. U jiných vlád může být nebezpečí, že selhání pořádku povede ke katastrofální politice, ještě větší. Není to tak dávno, co národ strávil čtyři roky pod vládou Donalda Trumpa. Přestože "dospělí v místnosti" údajně krotili některé Trumpovy destruktivnější impulsy, obraz Trumpova Bílého domu, který prosákl na veřejnost, je převážně obrazem chaosu.

V případě války v Iráku se absence procesu, který by pečlivě zkoumal vhodnost invaze, rozšířila mimo výkonnou moc i na moc zákonodárnou. Kongres sice hlasoval o rezoluci schvalující použití vojenské síly v Iráku, ale debata předcházející tomuto hlasování byla povrchní a nezahrnovala žádná slyšení ve výborech.

Zpravodajská komunita připravila na žádost Kongresu odhad tehdejší závažné otázky týkající se zbraní hromadného ničení v Iráku, ale téměř nikdo z členů Kongresu se do něj neobtěžoval nahlédnout. Jeden z mála, kteří tak učinili, floridský senátor Bob Graham, který předsedal senátnímu výboru pro zpravodajské služby, dospěl na základě přečtení odhadu k závěru, že argumenty administrativy ohledně iráckých zbraní jsou slabé. Byl jedním z pouhých 23 senátorů, kteří hlasovali proti válečné rezoluci.

Stranická politika sehrála roli v tom, že se Kongres vážně nezabýval otázkami, které měly být zváženy v souvislosti s budoucí válkou v Iráku. Většina demokratů chtěla tuto záležitost rychle přejít a vrátit se k domácím otázkám, v nichž se cítili politicky pohodlněji. U většiny republikánů převážila stranická loajalita nad jakýmikoliv pochybnostmi, které měli o opodstatněnosti války ze strany Bushovy administrativy.

Když se přesuneme k dnešnímu Kongresu, máme jen málo důvodů doufat, že by jeho výkon byl ve srovnatelné situaci lepší. Senátní výbor sice nedávno učinil první krok ke zrušení válečné rezoluce o Iráku, kterou Kongres uspěchal před dvaceti lety, to však nic neříká o tom, jak by Kongres reagoval na jinou válku proti jinému nepříteli. Stranictví na Kapitolu je totiž stejně intenzivní a všepohlcující jako kdykoli předtím. Jakýkoli příspěvek zpravodajské komunity neudělá dojem přinejmenším na jednu z obou stran, která se po nelibosti k některým politicky nepohodlným pravdám, jež komunita vyslovila v jiných záležitostech, věnuje spíše diskreditaci národních zpravodajských a bezpečnostních služeb, než aby jim naslouchala.

Prodej války v Iráku americké veřejnosti byl zneužitím masové důvěřivosti. Toho bylo dosaženo ani ne tak lží, jako spíše rétorickým bubnováním, které v Američanech pěstovalo určité mylné představy. V srpnu 2002, po několika měsících proválečné kampaně, kdy se v rétorice administrativy opakovaně objevovala slova "Irák", "11. září" a "al-Káida", ukazovaly průzkumy veřejného mínění, že většina Američanů se mylně domnívá, že Saddám Husajn byl "osobně zapojen" do teroristického útoku z 11. září.

Současné okolnosti dávají jen malou nebo žádnou naději, že by se reakce veřejnosti na prodej nějaké budoucí nevítané války výrazně lišila. Pokud něco, pak se národ ještě hlouběji ponořil do postpravdivé éry, kdy lži na prezidentské úrovni byly hlavní součástí nedávných amerických politických dějin. Ale opět, není třeba otevřených lží k vyvolání mylného vnímání veřejnosti, které by mohlo poskytnout potřebnou podporu pro chybně vedenou válku.

Příkladem může být mylná představa veřejnosti o jaderných aktivitách na Blízkém východě a zejména v Íránu - což je zjevně blízký protějšek problému, který se před 20 lety týkal údajných zbraní hromadného ničení v Iráku. Pod vlivem mnoha projevů znepokojení nad íránským jaderným programem a ještě zhoršených některými nedbalými novinářskými články a komentáři, které někdy odkazují na íránský "program jaderných zbraní", průzkum z roku 2021 zjistil, že 61% Američanů se mylně domnívá, že Írán má jaderné zbraně - které podle nejvěrohodnějších úsudků Írán nemá a ani se je v současnosti nesnaží vyrobit. Ve stejném průzkumu sotva polovina respondentů uvedla, že Izrael má jaderné zbraně - na čemž se pozorovatelé regionu všeobecně shodují, že Izrael je má, a to již desítky let.

Pokud by tedy Spojené státy zahájily válku proti Íránu na protijaderné téma - nebo pokud by Izrael, pošťouchnutý neopatrnými prohlášeními USA, takovou válku zahájil sám -, mnoho Američanů by mělo stejně mylný pohled na příslušné okolnosti jako před 20 lety. Stoupenci vojenské akce proti Íránu by nepochybně válku prodávali jako snahu udržet jaderné zbraně mimo Blízký východ a mnoho Američanů by tomuto tónu uvěřilo, i když by se tak vůbec nestalo. A stejně jako válka v Iráku, která údajně byla součástí války proti terorismu, nakonec podnítila nárůst mezinárodního terorismu, útok na Írán, který jaderné zbraně nemá, by pravděpodobně vyprovokoval íránské vůdce k rozhodnutí takové zbraně vyrobit.

Prodej války v Iráku zahrnoval nejen masovou naivitu, ale také masovou hysterii. Rozhořčení veřejnosti nad teroristickým útokem z 11. září přineslo neokonzervativcům politickou atmosféru, aby mohli konečně uskutečnit svůj sen o změně režimu v Iráku. Náhle bojovná americká veřejnost měla náladu udeřit na zahraniční protivníky, dokonce i na takové, jako je Irák, jejichž údajná souvislost s útokem, který Američané právě utrpěli, byla smyšlená. Celonárodní hněv poskytl veřejnou podporu agresivním akcím, které by ve střízlivějších dobách takovou podporu nezískaly.

Mohlo by se to opakovat. Další velký teroristický útok zahraničních pachatelů na americké půdě je nejzřejmějším, ale ne jediným typem události, která by mohla vést k takové reakci. Méně důsledná, ale přesto sugestivní epizoda se týká čínského špionážního balónu, který v únoru přeletěl nad americkým územím. Projevy rozhořčení a znepokojení na Kapitolu i jinde přiměly Bidenovu vládu, aby reagovala nejen zrušením diplomatických schůzek, ale také vojenskou silou. Učinila tak tím, že třikrát použila drahé rakety vzduch-vzduch k sestřelení těchto balónů. 

Válka v Iráku ukázala nesmírně mylnou víru v to, čeho může vojenská síla dosáhnout. Neokonzervativní propagátoři této války se snažili zavést demokracii v cizí zemi pomocí zbraní. Jak ale ukázaly následné násilné sektářské spory v Iráku, demokracie takto nefunguje. Aby demokracie mohla zakořenit, je třeba po léta, ne-li po desetiletí, pěstovat a praktikovat určité prvky politické kultury. A přesto sny o spásné změně režimu nadále motivují jestřábí hlasy volající po nových útočných válkách - nejzřetelněji ve vztahu k Íránu.

S absencí politického procesu, který by zvážil klady a zápory zahájení války proti Iráku, souvisí i to, že tvůrci války plně a pečlivě nezvážili následné důsledky invaze a okupace této země, kromě svržení Saddámova režimu a toho, o čem předpokládali, že bude znamenat hladké nastolení nového a přátelského režimu. Nespokojenost obyvatelstva, které je pod cizí vojenskou okupací, je historicky spíše pravidlem než výjimkou. 

Válka v Iráku ukázala, jak se použití vojenské síly bez ohledu na to, co bylo původním politickým cílem, stává zdrojem zranitelnosti. V tomto ohledu existuje přímá spojnice mezi invazí do Iráku před 20 lety a nedávným napětím mezi Spojenými státy a Íránem. Íránská pomoc protiokupačním iráckým povstalcům se stala důvodem, proč Trumpova administrativa v roce 2020 zavraždila velitele jednotek Quds Kásima Sulejmáního. Íránská odveta za atentát zahrnovala raketové údery na základny v Iráku, kde jsou bez ohledu na zmíněnou dohodu o stažení z roku 2008 nadále umístěny americké jednotky.

To, že tvůrci války v Iráku nezohlednili širší následné důsledky, zahrnuje nejen povstání a odvetu, ale také dopady války na globální postavení Spojených států a jejich schopnost ovlivňovat ostatní státy v jiných otázkách. Relevantní pro toto selhání je pokračující ruská válka na Ukrajině a snaha USA udržet mezinárodní protikremelskou koalici. Ruský prezident Vladimir Putin při obhajobě své operace oproti kritice ze strany USA zmiňuje americkou invazi do Iráku a obviňuje Washington z pokrytectví. Pro americké uši je tato rétorická linie otravným whataboutismem, ale Putin má pravdu. To, co Spojené státy provedly v Iráku v roce 2003, byla stejně tak agresivní válka jako to, co Rusko provedlo na Ukrajině v roce 2022.

Žádné poukazování na rozdíly v cílech, okolnostech a vedení těchto dvou konfliktů nemůže tuto skutečnost smazat. Putinovu brutální válku proti Ukrajině, která začala v době, kdy na Rusko nikdo neútočil, nelze ospravedlnit žádnou z jím vznášených hypotéz o tom, že by jednání Ukrajiny se Západem mohlo v budoucnu nějak ohrozit bezpečnost Ruska. Ale prodej války v Iráku, zahájené v době, kdy Irák neútočil na žádné americké zájmy, byl také založen na hypotetických představách. Hlavním tématem prodejní kampaně prezidenta Bushe bylo, že Saddám Husajn "by mohl" dát zbraně hromadného ničení teroristům nebo "by mohl" udělat něco jinak děsivého.

Ještě šířeji se nezohlednění důsledků pro důvěryhodnost a vliv USA vztahuje k deklarovanému odhodlání USA udržovat "mezinárodní řád založený na pravidlech". Američtí představitelé se na tuto frázi často odvolávají, když kritizují Čínu nebo vůči ní vznášejí požadavky. Ofenzivní válku proti Iráku nelze v žádném případě chápat v souladu s respektováním mezinárodního řádu založeného na pravidlech, jinak jsou příslušná pravidla podivná. Číňané, stejně jako ostatní, by oprávněně obvinili Spojené státy z pokrytectví.

Celý článek v angličtině ZDE

0
Vytisknout
1854

Diskuse

Obsah vydání | 17. 3. 2023