Kolaps Silicon Valley Bank potvrzuje překvapivý rozsah podvodů v korporátních firmách

16. 3. 2023

čas čtení 5 minut

Náhlý úpadek banky Silicon Valley, která před svými vkladateli, investory a regulačními orgány zatajila obrovské ztráty, poukazuje na nebezpečí podnikových podvodů ve finančním systému. Potvrzuje problémy, na které upozorňuje nedávná studie zveřejněná v časopise Journal of Financial Economics, která odhaduje, že pouze jedna třetina podnikových podvodů je odhalena, přičemž v průměru 10 % velkých firem se každoročně dopustí podvodu s cennými papíry. To znamená, že skutečný rozsah podnikových podvodů je mnohem větší, než se v současnosti uvádí. Studie rovněž odhaduje, že podvody v podnicích každoročně zničí 1,6 % hodnoty vlastního kapitálu, což v roce 2021 představuje 830 miliard USD, píše expert na rizikový management Gleb Tsipursky.

Vezměme si tři prominentní příklady z posledních několika let. Obchodní platforma pro investory do kryptoměn FTX byla obviněna americkou Komisí pro cenné papíry a burzy z toho, že v letech 2019-2022 podvedla své investory tím, že peníze ze společnosti přesměrovala do jiného podniku. Většinový vlastník společnosti Sam Bankman-Fried údajně použil hotovost na nákup domů na Bahamách, na investice do jiných společností a financování jeho oblíbených politických cílů. Když v roce 2022 došlo k výraznému propadu kryptoaktiv, peněžní kohoutek vyschl jak ve společnosti FTX, tak v druhém podniku, což vedlo k tomu, že federální prokurátoři zasáhli a vydali obvinění z podvodu a vyhlásili na společnost konkurz.

Firma zabývající se elektronickými platbami se sídlem v německém Mnichově Wirecard čelila v roce 2022 největšímu případu podnikového podvodu v německé historii, přičemž bývalému generálnímu řediteli Markusi Braunovi a dvěma vedoucím pracovníkům hrozilo v případě odsouzení několikaleté vězení. Další vedoucí pracovník je na útěku a údajně se skrývá v Rusku. Společnost Wirecard vyhlásila v roce 2020 platební neschopnost poté, co úřady zjistily, že z účtů společnosti zmizely 1,9 miliardy dolarů, přičemž německé regulační orgány tvrdí, že tyto peníze vůbec neexistovaly.

Společnost Luckin Coffee se sídlem v Číně se zapletla do právní tahanice, která vyplynula ze skandálu s falešnými příjmy v roce 2020. Interní finanční analytici zjistili, že růst společnosti byl uměle nafouknutý kvůli velkoobjemovým prodejům podnikům spojeným s předsedou společnosti a že vedení podvodně zmanipulovalo nákup surovin od dodavatelů. Když se tato vyšetřování dostala na veřejnost, investoři utekli a cena akcií společnosti se propadla.

K podvodům dochází i v mnoha menších a středně velkých společnostech. Ve skutečnosti mohou být takové případy častější v menších společnostech, které mají méně přísné zásady týkající se řízení rizik a dohledu.

Aby se snížilo riziko podnikových podvodů, musí mít společnosti - velké i malé - zavedeny důkladné systémy řízení rizik a dohledu. To zahrnuje jasné zásady a postupy pro odhalování podvodů a jejich prevenci, jakož i pravidelné školení a vzdělávání zaměstnanců ohledně rozpoznávání a hlášení podvodů.

Jedním z důležitých aspektů řízení rizik je existence účinného systému vnitřní kontroly. Ten zahrnuje zavedení systému kontrol a rovnováhy, který zabrání vzniku podvodu, a také systémy pro odhalování a vyšetřování podvodu, pokud k němu dojde. To může zahrnovat opatření, jako je rozdělení povinností mezi zaměstnance a provádění pravidelných interních auditů.

Dalším klíčem je účinný program dodržování předpisů. Ten zahrnuje zavedení zásad a postupů, které zajistí, že společnost dodržuje příslušné zákony a předpisy, a také systém pro identifikaci a hlášení případných porušení.

Nedávné známé případy firemních podvodů, jako je selhání banky Silicon Valley, zdůrazňují naléhavou potřebu přísnějších vnějších předpisů a ochrany spotřebitelů. Přestože společnosti musí mít zavedeny silné systémy řízení rizik a dohledu, aby mohly předcházet podvodům a odhalovat je, toto úsilí samo o sobě nemusí stačit ke zmírnění rizika podnikových podvodů.

Odhadovaný výskyt podnikových podvodů je mnohem větší, než se v současné době uvádí, přičemž podvodů s cennými papíry se každoročně dopustí v průměru 10 % velkých veřejných firem. Přísnější vnější regulace a ochrana spotřebitelů mohou pomoci předcházet podvodům v podnicích a vést společnosti k odpovědnosti za jejich jednání. To může zahrnovat zvýšený regulační dohled, přísnější tresty za podvody a větší transparentnost finančního výkaznictví. Všechny společnosti, velké i malé, musí podnikat proaktivní kroky k prevenci a odhalování podvodů, ale k zajištění integrity našeho finančního systému jsou nezbytné přísnější vnější předpisy a ochrana spotřebitelů.

 

Celý text v angličtině ZDE

1
Vytisknout
2397

Diskuse

Obsah vydání | 17. 3. 2023