DNA české akademické MALOSTI za všech dob a režimů

17. 3. 2023 / Pavel Veleman

čas čtení 4 minuty
Jakže, promarnit materiál půl tisíce diagramů váhy a míry svěřenců a nepopsat krásnou, svědomitou, radostnou práci růstu člověka?

(Janusz Korczak, Deník, ghetto květen 1942)

Tak byl objeven další zdroj "tunelování rozpočtu" a to přímo v centru filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Humanitní obory začaly být posuzovány na ty důležité, méně důležité, zbytečné a ty k smíchu, jak říká dinosaurus poslanecké sněmovny Marek Benda.

A kdo to bude určovat? No přece odborníci, akademici, slovutní profesoři a profesorky. Vždy vzejdou z vlastních řad - tito lidé s akademickými tituly. A tato mocenskost těchto titulů (francouzský sociolog a antropolog P. Bourdieu je přirovnal k náhradám za šlechtický titul) - jim dává šanci k ukázce své důležitosti. Budou rozhodovat, posuzovat a hlavně ničit to životné a sloužit povrchním a špatným politikům - jako je třeba již výše zmiňovaný Marek Benda. Ale pozor: Tyto "jednoduché pupíky" všech režimů a dob, poslechne akademická obec vždy. A vlastně ráda.

A od reality života třicet let odtržení Bendové - sedí ve sněmovní kantýně u dotované bramboračky, na kterou se jim skládají třeba důchodci, které v zájmu "své" spravedlnosti obere pan poslanec o tisícovku k důchodu a sám sobě si přidá minimálně dvacet tisíc. "Tak to má být, to je správný a přirozený řád světa", řekne po hlasování důležitě pan politik.

A "KOMIS" hned zasedne s přesným úkolem od těchto politiků a bude se optimalizovat, sjednocovat, vyhodnocovat, bodovat, posuzovat, zefektivňovat a hlavně: LIKVIDOVAT!

Teď například byla shledána jako zbytečná - Katedra sociální práce. Opět ty samé neonormalizační metody: Necháme nejdříve dožít zakladatele této fakulty těsně před pádem komunistického režimu, na které si za jejich života nedovolíme (Šiklová, Tomeš, Matoušek) a potom, jako správné hyeny po jejich smrti - zaútočíme.

Opravdu je sociální práce obor, který je zbytečný? Není potřeba opravdu komplexně vyškolených odborníků ve společnosti, která se řítí mílovými kroky do sociální katastrofy? Myslíte si, že tento multidisciplinární obor nepotřebuje vzdělané profesionály?

To opravdu již není v národě zakladatelů tohoto oboru paní Alice Masarykové, paní Marie Krakešové, pana Přemysla Pittra nebo již zmiňované paní Jiřiny Šiklové - nikdo z politiků, kteří chápou a znají celou historickou tradici snahy o vymanění se oboru sociální práce z jakési charitativní posluhy, postavené na dobročinnosti nadšených amatérů a propojení anglosaského modelu s naší tradicí? Je zajímavé, že tento obor, stejně jako sociologie, byl vždy trnem v oku všech bývalých normalizátorů a současným optimalizačním odborníkům. Všichni jsou pro mne z jedné líhně české provinčnosti, zbabělosti a posluze mocným. Paní děkanka FF UK se stává další v řadě smutných figurek na českém oltáři dějinné zbabělosti.

No, pěkně to česká středopravicová vláda vede, skoro by se dalo říci, že povinná četba na zasedání vlády je slavná kniha "Šoková doktrína" od Naomi Kleinové. Tyto neoliberální vládní fosilie a jejich užiteční idioté v koalici však netuší, že tětiva napětí ve společnosti je již napnutá k prasknutí. Tuto pravdu by jim mohli sdělit například právě absolventi tohoto oboru, Proč však poslouchat nepříjemnou pravdu? Václav Klaus podle pamětníků na zasedání vlády jako její předseda v situaci, kdy nechtěl slyšet nepříjemnou pravdu - demonstrativně si strkal prsty do uší. Tato vláda má v uších rovnou špunty.

Všichni sociální pracovnice a pracovníci, bojujme za zachování našeho oboru na FF UK, patří tam! Tomáš Garrigue Masaryk v jedné své eseji napsal, že ta pravá filosofie - je vždy o chlebu. Nemůže být výstižnější metafora k současné situaci. TGM byl vždy frajer a bojovník. Tož přátelé a přítelkyně - sedlejme!3
Vytisknout
9194

Diskuse

Obsah vydání | 20. 3. 2023