Křeček v noční košili …. ochránce z pohádky

24. 2. 2020 / Milan Čech

čas čtení 10 minut


Hodně lidí v poslední době uvažuje nad tím, jak bude nový ombudsman hájit občany před nespravedlností a zlovůlí státu a jeho institucí. Ví se, že na svém předchozím postu zástupce S. Křeček nehýřil obzvláštní aktivitou, do práce zbytečně nechodil a tou sluníčkářskou potřebou někoho ochraňovat netrpěl. Konspirační většinou, která nechápe že její životní standart pochází právě z toho, kde vidí původce všeho zla, byl proto oblíben.

Osobně mám tuto otázku zodpovězenou, o mně již pan Křeček totiž rozhodoval a jak uvidíte dále, tento udatný bojovník téměř dokázal ochránit svět před dvěma nebezpečnými malými skleníky, které v běžném světě bez Křečků, nevyžadují stavební povolení ani geometrické zaměření. Tímto si tento heroický ochránce mohl zapsat čárku za ochranu psychopatického (toto prosím nechápejte jako urážku, ale pouze jako diagnozu) patologického udavače, který si stěžoval, že teplý vzduch ze skleníků ohýbá na jeho 12 m vzdáleném lesním pozemku vzrostlé stromy a křiví je.

Myslím to vážně, tohle je reálný příběh, na kterém uvidíte, že i pan Křeček občas něco dělá a něco rozhodne a pod něco se podepíše, o genialitě jeho rozhodnutí navíc nemůže být pochyb….posuďte sami…

Před několika lety jsme zakoupili ruinu uprostřed dvou hektarů pozemků s vizí že budeme v pohraničním podhůří soběstačně a ekologicky hospodařit. Je to odloučené krásné místo, kde nejbližší soused žije až za širším pruhem lesa a krom jeho udání o něm tak prakticky nevíme.

Mnoho let on sám využíval této odlehlosti a bez patřičných povolení si tu postavil dva domky, v jednom žije, druhý pronajímá, třetí stavbu, větší halu (opět na černo postavenou) používá pro své podnikání, na pozemku jsou další dvě nepovolené stavby, každá cca 30 m2, o vypouštění odpadních vod do lesa a podobných „drobnostech“ se zmiňovat nebudu. Územní plán zde navíc tuto výstavbu vůbec neumožňuje. Tento člověk si rovněž bez povolení a souhlasu majitele vybudoval studnu v místě vydatné studánky, na mém pozemku (v době, kdy jsem ho nevlastnil) a vodovodem ji napojil na svoje objekty.

Když jsem se přistěhoval, požadoval po mně, abych mu studnu věnoval, odmítl jsem s tím, že mu v odběru bránit nebudu, ale nemám důvod mu nic darovat. To se mu nelíbilo a tak poslal udání na příslušné úřady s tím, že jsem svou činností způsobil že v „jeho“ studni najednou není voda a tak požaduje, abych mu uhradil novou studnu na jeho pozemku.

Úřad udání šetřil, zjistil že studna není poškozena a poskytuje velké množství vody, ale protože se jedná o černou stavbu, má ji soused, který musel přiznat že je jeho dílem, odstranit.

To jeho ne zcela standardně fungující mysl rozohnilo ještě více (chtěl novou studnu zdarma a teď ještě přijde o tu starou!) a začal nás udávat za všechno možné, čímž do této lokality opakovaně přiváděl stavební úřad, který tak i jednoho dne zděšen zjistil, kolik černých staveb zde dotyčný má a začal jeho pochybení řešit.

Ani vlastní velké problémy tohoto člověka nezastavily, naopak jeho touha po pomstě ještě narostla.

Předmětem jednoho udání byly např. i naše skleníky na rajčata a papriky. Prý mají tu čarovnou moc, že i na velkou vzdálenost, teplým vzduchem z nich vycházejícím, ohýbají stromy na sousedově lesním pozemku (12 m vzdáleném), čímž je poškozován jeho majtek a jeho práva.

Stavební úřad toto zamítl, krajský úřad jeho následné odvolání rovněž. Udavač ale nelenil a napsal na úřad ombudsmana, kde za tuto stavební sekci odpovídal nebojácný ochránce utlačovaných psychopatů pan Křeček.

A světě div se, začaly se dít věci. Ani on si netroufl prokázat svou důležitost tím, že by potvrdil kriminální utlačování stromů zákeřnými skleníky, a tento jejich hrůzný čin napravil a stromy ochránil, ale zjistil něco jiného.

Skleníky, které nevyžadují stavební povolení. nejsou 2 metry od hranice pozemku, ale pouze 1 metr, co na tom že i ten pozemek na druhé straně hranice je můj. Pan Křeček se rozhodl, že mě musí ochránit přede mnou samým a skleníky mi prostřednictvím stavebního úřadu nařídil odstranit….

Malá vsuvka. Nutnost stavět i drobné stavby nevyžadující žádná povolení 2 metry od hranice pozemku (rozumí se vlastnické hranice) má jistou logiku, když vám soused postaví něco na hranici, může vás stín staveb atd nějak poškozovat či omezovat a proto ty dva metry. Na hranici stavět můžete, ale musíte jít složitější cestou, která zahrnuje i názor a souhlas souseda…

No a já jsem si žádný souhlas nedal a neinicioval jsem žádné řízení, v kterém bych sám sobě přátelsky odsouhlasil záměr postavit si skleníky 1 metr od svého jiného pozemku. Na základě logiky ruských dezinformačních webů není teda patrně jisté, zda mé druhé já vlastně s výstavbou skleníků prvního já v tomto místě souhlasí. Tomuto nemohu oponovat protože své druhé já neznám a nevídám ho jako pan Křeček to svoje (jeho druhé já patrně žije někde kolem roku 1934).

Úředníci pana Křečka si vyložili zákon, kde se hovoří o hranici pozemků tak, že nejde o vlastnickou hranici, ale hranici jakkoli formální (i různá parcelní čísla téhož majitele). Stavební úřad s tímto názorem po celé řízení nesouhlasil, ale nakonec se Úřadu Ombudsmana neodvážil odporovat a nařídil mi skleníky v ceně 70 tisíc korun odstranit. Udavačský psychopat s načerno postavenou satelitní vesničkou, který si se svými nepoměrně většími prohřešky hlavu neláme, dosáhl na chvíli svého.

Pokud mohu dle této zkušenosti odhadovat výsledek činnosti SK na novém místě tak zkráceně to bude takto: Nikomu se nepomůže, Nic se SKUTEČNĚ nevyřeší, Někdo se při tom poškodí, Bude to stát zbytečně majlant, Statistiky budou perfektní.

Nebojte se, skleníky tam pořád ještě stojí a biozelenina roste. Jen nás to stálo hodně úplně zbytečně vynaložených prostředků. Musel jsem nechat zaměřit novou hranici pozemku 2 m od skleníků a jeden pozemek zvětšit a druhý o stejnou výměru zmenšit, vyřešit změnu formálně lesního pozemku (bez lesa) na louku, vše zapsat do katastru nemovitostí atd.

Ale to nevadí, pan Křeček si mohl téměř bezpracně zapsat čárku za to, jak ochránil týraného člověka před zlovůlí úřadů, které chtěly skleníky z logiky věci, rozumného výkladu zákona a selského rozumu, nechat kde jsou. Pak si asi opět mohl vzít svou noční košili a jít si lehnout.

Máme v ČR velké štěstí že nás ochraňují opravdoví velikáni.

Vrchní velitel ozbrojených sil zvládá perfektně naši ochranu i v pyžámku a nad ostatními nepravostmi bdí nemilosrdné oko kouzelného Křečka v košili, který dokáže vytvořit pohádku (kde novou elitou uctívaný zdravý selský rozum z Vysoké školy života vítězí) z jakékoli situace.

V této nové situaci, kdy byl pan Křeček za svou skvělou práci povýšen dalšími velikány, tak trochu doufám, že Slušné lidi, soldatesku Úřadu a pana Křečka, po nahlášené noci dlouhých (či krátkých) nožů napadne se inspirovat i křišťálovou nocí a rozbijí všechny skleníky co svou historickou zkušeností urážejí Vůdce.

Nevím si s nimi totiž sám rady, původně nevinné objekty na zeleninu nedávno, patrně po Sorosově iniciaci HAARPem, začaly svou kriminální historii jako ohýbači stromů, dnes už bez uzardění urážejí Ochránce a Vůdce a zítra začnou třeba vraždit.

Jejich nevinně vyhlížející lstivou a podbízivou produkcí rajčat se už obalamutit nenechám, bohužel sám si na konečné řešení jejich otázky netroufám. (používám jazyk a terminologii vašeho kmene pane Křečku, aby mi bylo vámi lépe rozuměno)

Na VŠ nás učili, že evoluční vývoj funguje tak, že to silnější, správnější, adaptabilnější a moudřejší má komparativní výhodu oproti opaku.

Myslím, že v naší civilizaci toto přestalo platit, zdá se, že klid v duši a s tím spojené lepší zdraví atd přináší naopak nevědomost a hloupost. S tupostí máte radost z pyžámkových vůdců spravedlivě a moudře chránících váš svět, zatímco myslící tvorové se stresují že lenoši, opilci, zloději, podvodníci, vyděrači EU a narcističtí psychopati ovládli řízení systému a tento náš blahobyt je jen dočasná pozitivní odchylka.

Každopádně pokládám za velmi zajímavé, že v době největších výzev, jakým kdy lidstvo čelilo, si vybíráme často právě ty nejhorší a nejšílenější z možných, aby nás vedli. Vesmír je pravděpodobně nekonečný, a tak v něm i tento zajímavý pokus o řešení výzev právě blázny má své místo, ale nějaký nejasný pocit mi říká, že jiná řešení, s jinak nastavenou distribucí bytostí v sytému budou úspěšnější. Takže ta evoluce možná přeci jen funguje, když  ty „poškozené“ systémy s nesprávnými principy a vůdci nakonec svými vnitřními mechanismy zničí.

PS: Vím, že v této zemi může i premiér lhát a pomlouvat každého bez trestu. Tak nějak doufám, že reálné příběhy jako ten můj se tím z logiky věci nestaly naopak trestnými činy, rád bych totiž dál pěstoval tu zeleninu alespoň na poli, když teplo je už i na horách a pohádkovým světem kouzelných Křečků, kde je možné úplně vše, se nechával ochraňovat co možná nejméně.

0
Vytisknout
10930

Diskuse

Obsah vydání | 27. 2. 2020