V první světové válce hráli obrovskou roli muslimové

11. 11. 2018

čas čtení 4 minuty


V první světové válce bojovalo a pracovalo více než 2,5 milionu muslimů.


Hayyan Bhabha, Zapomenutí hrdinové. Nadace 14-19: "Určití ultrapravicoví extremisté a jiní, kteří s nimi chtějí sympatizovat, popírají, že muslimové hrají roli v bezpečnosti a historii Evropy od první světové války. A samozřejmě, tohle je pro ně nepohodlná pravda. Avšak také to zpochybňuje narrativ, který prosazují náboženští extremisté, kteří tvrdí, že islám a Západ zosobňují střet civilizací, že spolu nikdy nemůžeme vyjít. Zatímco ve skutečnosti, to, co jsme zjistili v zákopech, je, že všichni tito vojáci s nejrůznějším kulturním a národním zázemím spolu vycházeli naprosto perfektně."

Nadace Zapomenutí hrdinové chce zviditelnit jejich příspěvek k válce. Požaduje také uznání obětí, které koloniální jednotky přinesly po roce 1918.


"Většina světa uznává, že první světová válka začala r. 1914 a skončila v roce 1918. Avšak z našeho výzkumu vyplývá, že boje a střety, na nichž se podílela koloniální vojska, pokračovaly po další rok. A tak si myslíme, že je načase uznat, že skutečné sté výročí ukončení první světové války je až v roce 2019, aspoň pro koloniální vojska. A tak je to příležitost pro diskusi o tom, jak vzpomínáme na první světovou válku. Jak vzpomínáme na oběti lidí za první světové války."

Nadace zveřejnila četné příběhy oběti a síly.

"V Německu existoval tábor pro válečné zajatce, kde byla postavena první mešita. Bylo to ve městě Zossen. Účelem té mešity bylo se pokusit vymýt mozky muslimským vojákům, kteří bojovali na straně Spojenců, aby přešli na druhou stranu a začali bojovat pro Osmanskou říši. Je ale pozoruhodné, že méně než 3 procenta muslimských vojáků, kteří byli zajati a zadržováni v těchto táborech, přešla na druhou stranu. Protože princip loajality je něco, co muslimové považují za zásadní věc."

Z příběhů vyplývá, že mezi vojáky všech náboženských přesvěddčení existovala obrovská soudržnost a přátelství.

"NAlezli jsme také pozoruhodné příběhy přátelství mezi evropskými vojáky, vojáky z Blízkého východu a ze severní Afriky. Konkrétně muslimští a křesťanští vojáci výslovně žádali, aby byli pohřbeni vedle sebe. Protože chtěli být pohřbeni vedle svých bratrů ve zbrani, vedli nichž bojovali v zákopech. A také jsme našli fotografie, o nichž se dá říct, že to byly první selfies, na nichž se nechávají evropské ženy a jejich děti fotografovat s těmito vojáky, úplně jako by ti vojáci byli celebrity."

Nadace zdůrazňuje, že její práce se nezaměřuje jen na islám.

"I když se náš projekt zaměřuje na příspěvek muslimů, chtěli bychom lidem připomenout, že tohle je ve skutečnosti příběh o kulturní diverzitě během první světové války. Chceme vyjádřit řádnou poctu všem, kdo přispěli."

Nadace je přesvědčena, že její práce při odhalování těchto skrytých příběhů může mít pozitivní dopad na dnešní komunity.

"Dnes se odehrávají polarizující disksue a debaty o totožnosti a o náboženstvích. A ve skutečnosti nám vojáci z první světové války ukázali perfektní příklady toho, jak můžeme tyto komunity stmelit a budovat mosty mezi lidmi. Takže doufáme, že s tímto projektem otevřeme znovu tento dialog, mezi lidmi různých národů, kultur a náboženství. Ve snaze zlepšit společenskou soudržnost a znovu přinést na svět mír." 

0
Vytisknout
6455

Diskuse

Obsah vydání | 13. 11. 2018