Anebo je to celé jinak

Z čísel vyplývá, že čeští podnikatelé a živnostníci za posledních 12 let drasticky zchudli

23. 3. 2018 / Jaroslav Polák

čas čtení 2 minuty
Je reálně představitelné, aby se poměr výběru na daních mezi závislou a nezávislou činností změnil během dvanáctii let mnohonásobně? Zchudli tolik čeští podnikatelé a živnostníci? Nebo je to dáno privilegii, která získali oproti jednoduše zdanitelným zaměstnancům?

Vzhledem k urputné diskuzi věnované mému článku Fakta o zdravotním pojištění bych rád bych ještě učinil poznámku pro širší okruh čtenářů. Hlavním důvodem je tvrzení diskutéra pana Spišáka, že tzv. odečitatelné paušály víceméně odrážejí realitu (podrobnosti v diskusi pod článkem). Nuže, koukněme na fakta.

Počet podnikatelů v roce 2015 byl podle dohledatelných zdrojů 976 tisíc

V roce 2005 to bylo 911 tisíc

Nyní se koukněme na mojí „oblíbenou“ tabulku, resp. data z Ministerstva financí ČR a celní správy. V roce 2005 (před zavedením současné výše odečitatelných paušálů, které paradoxně implementoval Bohuslav Sobotka z ČSSD) vybral stát z příjmů ze závislé činnosti 110,6 miliard Kč. Z příjmů z nezávislé činnosti (OSVČ a podnikatelé) vybral 26,6 miliard. Podíl je tedy vyjádřen číslem 4,16 a odráží i realitu, protože máme cca 4,2 milionu zaměstnanců (přesná data).

No a koukněme se na data z roku 2015. Tehdy se ze závislé činnosti vybralo na dani z příjmu 136,1. Z příjmů z nezávislé činnosti však stát - překvapivě -  vybral těžko uvěřitelné 2,5 miliardy. Proveďme stejný početní úkon jako výše, tedy 136,1 děleno 2,5. Dojdeme k výsledku 54,4. Jinými slovy, v roce 2015 se podílel výběr z nezávislé činnosti na celkovém výběru 13x méně...  

Buďme ale spravedliví. V roce 2017 se vybralo z příjmů z nezávislé činnosti (OSVČ a podnikatelé) necelých 7 miliard a u zaměstnanců cca 150 miliard, tj. podíl je již značně lepší, cca dvacetina. 

Pokud odečitatelné paušály odrážejí reálné náklady, tak vidíme za roky 2005 – 2015 drastický pokles, přičemž podíl počtu podnikatelů a zaměstnanců zůstává z důvodu zjednodušení zhruba stejný (drobné variace nepopírám). Jinak řečeno, tato skupiny ekonomicky aktivních občanů podle těchto dat drasticky od r. 2005 zchudla a nyní pokračuje „plíživé“ zlepšení jejich katastrofální situace. Pokud tedy považujeme teorii o tom, že paušály odrážejí realitu, za správnou. 

Ponechám na úvaze čtenáře interpretaci těchto dat. Osobně se domnívám, že tato skupina obyvatel oproti roku 2005 nijak moc nezchudla, akorát se jí dostalo privilegium nadstandardních odečitatelných paušálů ve vyspělých EU zemích nevídaných. Mezi námi, ať jim tu daň z příjmu úplně zruší. Jen požaduji adekvátní placení zdravotního pojištění.

0
Vytisknout
7790

Diskuse

Obsah vydání | 27. 3. 2018