Že prý "není pravda", že by po odchodu ČR z EU přestaly na území EU platit české řidičské průkazy

10. 2. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Napsal nám čtenář, že prý tvrzení, že po odchodu ČR z EU by neplatily v EU české řidičské průkazy, je nesmysl.

Upozorňujeme, že dne 19. ledna 2018 vydala Evropská komise,  Generální direktorát pro mobilitu a dopravu, toto Upozornění uživatelům:
V něm se praví:"Řidičský průkaz: Podle odstavce 2 Směrnice 2006/126/EC jsou vzájemně uznávány řidičské průkazy vydané jednotlivými členskými státy Evropské unie. Na základě tohoto zákona po odchodu Británie z EU už členské země EU nebudou uznávat řidičské průkazy vydané Spojeným královstvím."

Co se týče profesionálních dopravců (řidičů kamionů), v dokumentu se praví:"Atestace řidičů z třetích zemí (tj. zemí, které odešly z EU): Podle článku 3 Předpisu (EC) č. 1072/2009, mezinárodní doprava bude podřízena licenci Evropské unie a pokud bude řidič občanem třetí země, bude muset mít řidičskou atestaci.

Po odchodu Británie z Evropské unie budou řidiči, kteří jsou občany Spojeného království a nemají trvalý pobyt na území Evropské unie, ve smyslu směrnice 2003/109/EC a kteří pracují pro dopravce z Evropské unie, který má licenci Evropské unie,  muset mít řidičskou atestaci. V souladu s článkem 5(2) Předpisu (EC) č. 1072/2009 budou tuto řidičskou atestaci vydávat kompetentní úřady členského státu Evropské unie, kde působí dopravce vlastnící licenci Evropské unie, a to pro každého řidiče, který není občanem Evropské unie ani nemá na území Evropské unie trvalý pobyt podle smyslu směrnice Rady 2003/109/EC, kterého tento dopravce legálně zaměstnává."


"Po odchodu Británie z EU se budou muset řidiči, kteří jsou občany Spojeného království, ale jsou zaměstnáváni dopravcem fungujícím na území Evropské unie, nebo občané Evropské unie, kteří žijí ve Velké Británii, ale jsou zaměstnáváni dopravcem umístěným na území Evropské unie, podrobit profesnímu řidičskému výcviku v jedné ze sedmadvaceti členských zemí EU, kde je umístěn podnik, který je zaměstnává."

"PŘÍSTUP K PROFESI/PŘÍSTUP NA TRH

Podle článku 3(1) předpisu (EC) č. 1071/2009, podniky provozující silniční dopravu na území Evropské unie musejí mít efektivní a stabilní základnu v členské zemi Evropské unie. Po odchodu Británie z EU podniky, které mají základnu ve Spojeném království, už tuto podmínku nebudou splňovat.

Podle článku 4 Předpisu (EC) č, 1071/2009, podnik, který provozuje silniční dopravu, musí mít dopravního manažera. V souladu s článkem 4(1)(c) tohoto předpisu, tento dopravní manažer musí být umístěn na území Evropské unie. Po odchodu Británie z EU nebudou dopravní manažeři umístění ve Spojeném království pracující pro dopravce fungujícího na území Evropské unie už splňovat tento požadavek. Podniky fungující v Evropské unii, které budou mít dopravního manažera umístěného na území Spojeného království, už nebudou smět provozovat silniční dopravu v evropské sedmadvacítce. "

A tak to bude po odchodu ČR z EU ve všech hospodářských sférách. Těšte se na to.

1
Vytisknout
9815

Diskuse

Obsah vydání | 15. 2. 2018