Kardinál Duka a jeho pokrytecký pastýřský list

3. 3. 2014 / Jan Lipšanský

čas čtení 2 minuty

Jednou z možností, jak mohou představení katolické církve komunikovat se svými věřícími ovečkami, jsou tzv. pastýřské listy. Kdysi je posílali apoštolové do různých sborů a povzbuzovali jimi věřící na jejich duchovní cestě. Ostatně, kdo má zájem, může si některé přečíst v Novém zákoně, hned za knihou nazvanou Skutky.

Kardinál Duka rovněž posílá pastýřské listy. Většinou před nějakými volbami, kde radil sice skrytě, ale poměrně jasně, koho volit. Ponechejme stranou, že tím zcela ztrácejí jeho pastýřské listy jakoukoliv duchovní hodnotu a jde jen o politikum. Čistě teoreticky by možná běžní věřící daleko více ocenili pastýřské listy na téma nezaměstnanosti, zavřených dolů nebo nevyplacených mateřských.

Tuto neděli, 2. března, se opět četl pastýřský list kardinála Duky. Zaštiťoval se jmény jako sv. Anežka Česká, kardinál Beran, kardinál Tomášek nebo dokonce Václav Havel. A opět se místo duchovní posile věnoval výhradně politickým věcem, a samozřejmě obhajování současných restitucí.

Pastýřský list je možné si přečíst celý ZDE. Slova jako Bůh, víra nebo Ježíš, či snad dokonce chudí a nemocní v něm skutečně nenajdete. Přitom jde o pastýřský list k nedělnímu svátku sv. Anežky, ženy, pro niž majetek nehrál roli, která se vzdala postavení i titulu abatyše a věnovala se chudým a nemocným.

Ještě větší podíl pokrytectví tohoto pastýřského listu nám dojde ve chvíli, kdy si přečteme, jaké evangelium se dnes v kostelích četlo právě před tímto pastýřským listem. Citát nechávám bez komentáře.

Mt 6, 24-34: Ježíš řekl svým učedníkům: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud' jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst (nebo co budete pít), ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. ... A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou - a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! ... Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte (jeho) království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno."

0
Vytisknout
7277

Diskuse

Obsah vydání | 4. 3. 2014