Soud mě odmítá respektovat jako rovnocenného účastníka řízení

3. 3. 2014

čas čtení 2 minuty

Tento týden se mně zhoršil zdravotní stav a tak jsem se dostal teprve nyní, abych Vám napsal, píše Jan Posolda, který je po mrtvici a jemuž před několika týdny finančně pomohli čtenáři Britských listů.

Teprve nyní jsem se dostal k tomu, abych mohl vyzvednout dva doporučené dopisy, jeden od exekutora, který zamítl moji žádost o osvobození od soudních poplatků a tím o přidělení bezplatného právního zastoupení, i když žádná mezinárodní úmluva takový požadavek neobsahuje a navíc o osvobození od soudních poplatků rozhoduje podle §138 odst.1 o.s.ř.příslušný soud a nikoliv soudní exekutor, čímž překročil své pravomoci, druhý dopis bylo nařízení o soudním jednání ve věci placení pojistného společnosti pojišťovny České spořitelny a.s.,Vienna Group, Nám.Republiky 115, 530 02 Pardubice.

I když dne 28.1.2014 jsem podal odpor proti "elektronickému platebnímu rozkazu" na který mně příslušný soud-Okresní soud Zlín nedal žádnou odpověď, navíc dne 28.1.2014 mě oprávněný dal splátkový kalendář - 25.2.2014 první splátka, která byla řádně zaplacena dne 12.2.2014 ve výši 1590 Kč a druhá splátka v té samé výši splatná do 25.3.2014 a bude taktéž zítra zaplacena.Takže nevidím důvod proč nařizovat soudní jednání.

Nejspíše proto, že tuto pohledávku někdo předal vymahačské společnosti JUDr.Petru Gallatovi, Vážní 906, 500 03 Hradec Králové, IČ:15053431 a ten si stanovil úhradu nákladů právního zastoupení ve výši 5 119 Kč.Tuto náhradu jsem ve výše zmíněném odporu zpochybnil dle zák.č.177/1996 a na základě rozhodnutí Ústavního soudu IV ÚS 2777/11 a I ÚS 3923/11 a účelně vynaložené náklady.

Na tento podaný odpor mi příslušný soud vůbec neodpověděl a nyní nařídil jednání v uvedené věci .Ne že bych se tohoto jednání bál, uvádím to jenom, jak u nás postupují vymahačské společnosti a není na ně metr.

Několikrát jsem poslal tomuto právníkovi e-mailové zprávy i dopisy, ale zůstaly bez jakékoliv odpovědi. Ani mně příslušný soud neposlal usnesení, že elektronický platební rozkaz byl zrušen.Prostě soud mě odmítá brát jako rovnocenného účastníka řízení.

0
Vytisknout
4947

Diskuse

Obsah vydání | 4. 3. 2014