NOVÁ VLÁDA:

Michala Marksová-Tominová selhala

20. 3. 2014

čas čtení 1 minuta

Dne 27.3.2014 jsem obdržel od MPSV zamítnutí mé žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc z odůvodněním, že byla podána pozdě, píše Jan Posolda, čtenář postižený mrtvicí.

Odvolání jsem poslal e-mailem dne 28.2.2014. Toto mě příslušný orgán neuznal z důvodu, že nemám elektronický podpis. Mám z jeho instalací značné problémy, protože můj počítač je velmi zastaralý a doklopýtat se na úřad práce mohu jen za velmi příznivých zdravotních podmínek. Navíc mě tento orgán sdělil, že odvolání je nepřípustné. Na základě §61, 62, 67 správního řádu č.500/2006Sb. ,což jsou pouze všeobecná ustanovení. o místní příslušnosti a o rozhodování o příspěvku.

Podle správního řádu §2 odst.3 je možno uznat za osobu v hmotné nouzi bez ohledu na odst.2, i když nesplňuje podmínku uvedenou v odst.2 písm.a), když jí hrozí pro nedostatek finančních prostředků vážná újma na zdraví.

Z tohoto ustanovení pak vychází i přiznání příspěvku na mimořádnou okamžitou pomoc. Tedy jen na základě opožděného podání byla moje žádost zamítnuta, bez ohledu na skutečnost, že žádost byla podána včas a jestli obsahovala nějaké nesrovnalosti, bylo povinností příslušného orgánu usnesením nařídit nápravu. Což se nestalo.

Na tom je vidět, jak v této republice funguje právo.

Věřil jsem když nastoupí nová vláda a mezi jejími členy ministryně MPSV paní Marksová-Tominová, že se něco změní.

Nezměnilo se nic.

I přes ujišťování prezidenta republiky Miloše Zemana, že bude ochráncem dolních deseti milionů.

Manželka je z tohoto permanentního duševního stresu úplně vyřízená.

Na koho se v této republice můžete obrátit.

0
Vytisknout
14150

Diskuse

Obsah vydání | 21. 3. 2014