PRÁVO A JUSTICE V ČR:

Jan Posolda: "Jsem zase na začátku"

20. 11. 2014

čas čtení 1 minuta

Dnes jsem obdržel 4 dopisy od exekutorů a právních zástupců věřitelů. Přitom dopis právního zástupce oprávněného f.Vienna Insurance Group, což je pojišťovna České spořitelny, které byla dlužná pohledávka na základě splátkového kalendáře splacena, požaduje zaplatit za údajné právní služby 4848Kč., což je porušením vyhl.č.177/1996Sb. §7 odst.1, píše Jan Posolda.

Podle tohoto advokátního tarifu má nárok na 1000 Kč+ účelně vynaložené náklady, které do současné doby nijak nedoložil.O tomto advokátovi nejsou na internetu nijak příznivé komentáře.

Totéž např. tzv .soudní exekutor Mgr. Marek Jenerál, který požaduje zaplacení částky 115 000 K , přesto že tato částka byla jistinou a na ní byl vydán exekuční příkaz srážkami z platu, a tak je tato částka z větší části splacena a tento subjekt dovolil, aby celá částka byla převedena na jiného oprávněného aniž by uvedl, že jsou tam právní skutečnosti, které to opravňují.

Tak v naší republice funguje dodržování zákonů.

Podal jsem několik ústavních stížností na porušování lidských práv, ale ÚS mě vyzval, že musím být zastoupen advokátem, i když jde o porušení Úmluvy o ochraně lidských práv čl.6 odst.3 písm.c).

Tak ochraňuje Ústavní soud lidská práva.

Stáhl jsem si potřebné formuláře z internetu a nyní je musím vyplnit a poslat Advokátní komoře, ale jestli to stihnu do dvaceti dní, nevím. Jsem odkázaný na rychlost, s jakou tento subjekt moji žádost vyřídí a jakým způsobem.

Takže jsem zase na začátku.

0
Vytisknout
6828

Diskuse

Obsah vydání | 21. 11. 2014