Čína zakázala výstavbu vládních budov

23. 7. 2013

čas čtení 1 minuta

Čínské ústřední stranické a vládní orgány dnes v rámci úsporné kampaně na pět let zakázaly veškerou výstavbu nových vládních budov. Nařízení, o němž informuje server Xinhuanet, zakazuje výstavbu jakýchkoliv nových vládních budov a také rozšiřování starých pod záminkou údržby. Zákaz se týká také drahých tréningových center a hotelů. Některé veřejné stavby údajně byly vybudovány v rozporu s platnými nařízeními.

Nařízení vyzývá všechny organizace komunistické strany a vládní instituce ke střídmosti a zajištění toho, že vládní prostředky budou využity k rozvoji ekonomiky a podpoře veřejného blaha. Povoleny budou jen opravy budov nezbytné kvůli bezpečnosti a předem schválené příslušným dozorujícím úřadem, přičemž se zakazuje luxusní výzdoba interiérů.

U ubytovacích, jednacích a stravovacích objektů se opravy zakazují.

Nařízení také zakazuje komunistům a vládním organizacím výstavbu financovanou ze sponzoringu či darů, stejně jako spolupráci s byznysem v této oblasti. Veškeré tyto náklady musejí být vyúčtovány v rámci organizace.

Organizace mají prošetřit využití vládních budov a ujistit se, že nejsou využívány k neschváleným účelům. Osoby kumulující funkce by měly napříště vykonávat všechny z jediné kanceláře a ti kdo odcházejí do penze nebo odešli z funkce kanceláře včas uvolnit.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5174

Diskuse

Obsah vydání | 24. 7. 2013