Lidé musí převzít odpovědnost za svůj život

23. 7. 2013

čas čtení 4 minuty

Reaguji na článek "Brzo mě zavřou" a nevím proč vůbec takové blbosti zveřejňujete, píše čtenář, který se nepodepsal. Žijeme v nějakém právním státě a všichni máme zákonem daná práva a také povinnosti.

Kdyby se paní nechovala asociálně, ale využívala možností daných jí zákonem, bylo by to pro ni mnohem pohodlnější, levnější a bez sankcí. Pokud došlo ze strany úřednice k nějakému nelegálnímu chování (jako např. násilné "vyrvání" čehokoli), mohla tuto skutečnost dotyčná oznámit na lince 158, která je zdarma z jakéhokoli telefonu.

Dále pak, pokud byla s úřadem ve sporu, i děti na základních školách ví, že co se "řeklo a neřeklo" málokdy platí a proto je nutné zvlášť v konfliktních situacích, komunikovat s protistranou písemně. Jelikož má paní Internet, nejpohodlnější a nejsnazší metodou je obeslat úřad prostřednictvím ISDS (Informační Systém Datových Schránek), do něhož je zřízen na požádání každému občanovi přístup zdarma. Pokud z jakéhokoli důvodu nechce komunikovat prostřednictvím ISDS, lze stále ještě využít klasický doporučený dopis, nejlépe s dodejkou.

Placení nebo neplacení ekologických poplatků stejně jako jiné postupy a rozhodnutí moc nezávisí na "zvůli zlé či dobré úřednice", ale odvíjí se podle formálně doložených skutečností, bez ohledu na osobní názor úředníka. Úředník se musí řídit zákony, vyhláškami a interními postupy. Proto vůbec nemá smysl se s někým na úřadech dohadovat, přetahovat, ale prostě normálně v klidu zajistit všechny potřebné formality a na úřad je zaslat.

Pokud paní nemá peníze na advokáta, tak existují bezplatné právní poradny nebo studentské právní poradny (stačí použít Google), které jí s takovou banalitou dobře poradí. Na takové blbosti si opravdu nikdo nemusí najímat a platit JUDr. Tomáše Sokola.

Pokuta a sankce, kterou PČR udělila je naprosto oprávněná a v pořádku! Protože spáchá-li někdo přestupek nebo trestný čin na silnici a není přímo ve stavu ohrožení sebe nebo někoho druhého (například tím autem neveze někoho, komu hrozí smrt nebo vážné následky v řádu minut, do nemocnice), je povinností PČR udělit sankci. Cesta na úřad autem bez SPZ za účelem seřvání úřednice rozhodně není tak nezbytná, aby takový přestupek opravňovala.

Paní spáchala přestupek podle § 125c / 1a) 1., Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZ, za nějž je sankce zákazu řízení 6 měsíců - 1 rok. Dostala tedy zákaz řízení na minimální dobu, kterou lze uložit zákonem.

To, že byl vůči někomu porušen zákon, ho v žádném případě neopravňuje také porušovat zákon. V tomto případě navíc vůči ostatním osobám, které s tím nemají nic společného - tedy vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Paní se může při své jízdě bez SPZ stát účastníkem dopravní nehody nebo účastníkem událostí, které dopravní nehodě předcházely, PČR ji bude potřebovat vyslechnout a jak ji najde bez SPZ?

Takže tady laskavě přestaňte překrucovat realitu a dělat z viníků chudáčky. Úřednice možná nepostupovala správně, ale to neznamená, že si pak paní může udělat z České republiky divoký západ a brázdit naše silnice bez jakékoliv identifikace jako Batman!

Rozhodně nejsem státní úředník, ale už mi to nedalo a musel jsem reagovat, protože tady píšete jednu krávovinu za druhou a opravdu se mi nelíbí jak jsou tu různí lidé, kteří si vlastní vinou a schválně přivodili různé nepříjemné situace, stavěni do rolí chudáčků. Jestli někdo neunese zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, ať si zajde za psychiatrem, nechá se zbavit svéprávnosti a přidělit opatrovníka. Nelze mít ale "poloviční svéprávnost", tedy že se budu hlásit jenom k činům, z nichž mám prospěch, ale v momentě, kdy přijde sankce, tak to "není moje chyba".

Dokud se v tomto státě lidi nenaučí nést PLNOU odpovědnost za svůj život, tak se to k lepšímu nikdy nepohne. Vím, že se mnou řada lidí nesouhlasí, proto Vám píšu anonymně.

Váš čtenář

0
Vytisknout
7011

Diskuse

Obsah vydání | 24. 7. 2013