"Endorsement" je normální

18. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Česká mainstreamová média je jistě možno tepat za mnohé nedostatky a prohřešky proti profesionálním standardům, a je dobře, že na Britských listech tato kritika často zaznívá. Kritika by ale měla být věcná a založená na faktech, což bohužel není případ článku Česká televize: "Manipulace voličů médii před volbami je normální", upozorňuje Václav Štětka.

Ačkoli souhlasím, že autorka inkriminovaného článku na webu ČT si mohla vybrat lepší příklad než právě The Sun, je třeba zdůraznit, že Murdochovy listy nejsou zdaleka jediné, které ve Velké Británii praktikují onen rituál předvolebního "doporučení" čtenářům, koho volit (endorsement). Právě naopak, v roce 2010 se k podpoře konkrétní politické strany přihlásila většina hlavních britských tištěných médií, jak je zřejmé z přehledu na Wikipedii, včetně titulů jako Guardian/Observer, Financial Times či The Economist, které jistě z nedostatku profesionality či důvěryhodnosti není třeba podezírat. I další významné a prestižní evropské deníky mají s tímto rituálem bohaté zkušenosti, stačí zmínit třeba Le Figaro, Le Monde, El Pais či La Repubblica, z těch lepších středoevropských pak například Gazeta Wyborcza (přinejmenším do nedávné doby). Nevím o tom, že by čtenáři těchto deníků vnímali explicitní vyjádření podpory některému z kandidátů v předvolebním editoriálu jako výraz neprofesionality či "neslušnosti", a následně si daného média přestali vážit, jak článek naznačuje.

Pokud jde o americká zpravodajská média, je dobré připomenout, že ona "tradice" nestranickosti a profesionální objektivity, vydávaná dnes za univerzálně platný normativní ideál (jakkoli čím dál více zpochybňovaný akademickou kritikou i v rámci samotné novinářské komunity), zapustila v novinovém průmyslu plně kořeny až někdy ve dvacátých letech minulého století, v návaznosti na formování prvních profesních organizací; do té doby byla většina amerických deníků výrazně stranicky orientovaná. Ale i bez ohledu na tento normativní ideál patřila praxe předvolebních "endorsements" vždy k charakteristickým znakům amerického tisku, aniž by to kdy bylo chápáno jako narušení principu profesionality. Když píšete "bývalo tomu tam tak", není na škodu doplnit alespoň přibližný časový rámec takového exkurzu do údajných zlatých časů žurnalistiky. Netvrdím nezbytně, že k "úpadku mediální kultury" v USA nedochází, ale vyjádřením podpory té či oné straně před volbami to zcela jistě není.

Pochvala BBC za předvolební nestranickost je v daném kontextu již zcela mimo mísu - jak jistě víte, ve Velké Británii ukládá všem vysílatelům (tedy i Murdochově Sky News) tuto povinnost zákon (respektive Charta BBC), obdobně jako je tomu v České republice a dalších zemích, takže žádného kandidáta či stranu svým divákům doporučovat nemohou, ani kdyby nakrásně chtěli. Že tištěná média tuto možnost mají, má své dobré důvody, a já osobně vítám, že přinejmenším některá česká média konečně přestala ukrývat své politické preference za manipulativní titulky, fotografie a jiné techniky skryté propagandy, a rozhodla se - po vzoru médií z jiných zemí - hrát se čtenáři férovější hru.

0
Vytisknout
6095

Diskuse

Obsah vydání | 18. 1. 2013