Nový prezident a 40 000 000 000 Kč

18. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Neberte prosím těchto pár vět jako agitaci ve prospěch Miloše Zemana, ba naopak tento kandidát na post prezidenta České republiky již dávno pozbyl důvěry a morálního kreditu a jako hlavu státu si ho lze představit jen stěží. Jenže druhé kolo prezidentských voleb vykrystalizovalo do rozhodnutí mezi pověstným menším a větším zlem. Ať si každý sám rozhodne, kdo z kandidátu představuje to větší. Zde bych se chtěl věnovat Karlu Schwarzenbergovi a jeho majetkovým poměrům, píše Tomáš Běl.

Karel Schwarzenberg v restitučních řízeních požádal a obdržel zpět majetek po svém otci, hlavě Orlické větve, např. zámky Orlík a Čimelice, též je majitelem různých panství a nemovitostí v Rakousku a Německu, které zdědil nejen po svém otci, ale i po strýci, hlavě druhé Hlubocko-Krumlovské větve který ho, nemaje mužského následovníka a věrný rodové tradici, již jako dospělého adoptoval a tím ho učinil svým právoplatným dědicem, ve kterém se tím obě rodové linie opět spojily. Karlu Schwarzenbergovi tím tak vyvstala nejen možnost, ale i povinnost (jelikož tak Jindřich Schwarzenberger určil ve své závěti) ucházet se i o majetek zabavený po druhé světové válce na základě zákona "LEX SCHWARZENBERGER". Syn-ovec Karel do dnešní doby nárok na majetek v řádu desítek miliard (např. Hluboká, Krumlov) nevznesl; ale pokusila se o to vlastní dcera jeho adoptivního otce, která se svou žádostí neuspěla a která se dokonce se svým nevlastním bratrem soudila, protože se nesnaží splnit otcovo poslední vůli. Zatím, ale nepřiblížila se ta doba?

Jestli bude Karel Schwarzenberg zvolen českým prezidentem, jak to půjde dohromady s nejasným výkladem zákona "LEX SCHWARZENBERG" ve kterém se jako oficiální důvod konfiskace majetku uvádí příslušnost k německé šlechtě? Po 66 letech si příslušníka této šlechty zvolí český národ (nikoliv politici) ve svobodných volbách jako hlavu státu. Nemohou být tyto majetky skutečným důvodem prezidentských ambicí?

A co teprve otevření otázky "Benešových dekretů"? Pak by zajisté získal i tento nárok na větší oprávněnosti. Uvědomujeme si vůbec co může prolomení těchto dekretů způsobit a o jak velké nároky se může jednat? Kolik lidí můžou případné následky postihnout a nebude možnosti jejich prolomení budoucí prezident nakloněn? Není to dokonce v jeho osobním zájmu? Jaké jsou jeho skutečné priority, zájmy státu, nebo majetek v hodnotě 40 000 000 000 Kč?

Nemá smysl slepě věřit zde uvedeným informacím, ale bylo by vhodné se nad nimi a svou volbou řádně zamyslet a zodpovědně se rozhodnout jak se svým hlasem naložit. Popřípadě zvážit jak dle svých možností informovat více lidí, jelikož majetkové nároky rodu Schwarzenbergů jsou velmi aktuální.

Především by si to měli uvědomit lidé žijící na území bývalých Sudet. Výjimka z Lisabonské smlouvy stále není ratifikovaná a v EU k tomu neexistuje žádná vůle.

Schwarzenbergové mají možná vztah k této zemi, ale pochybuji, že též k České republice.

0
Vytisknout
9563

Diskuse

Obsah vydání | 18. 1. 2013