Proč nevolit Karla Schwarzenberga ? Protože jako člen vlády nese spoluodpovědnost a jako předseda TOP 09 PŘÍMOU ODPOVĚDNOST

20. 1. 2013

čas čtení 8 minut

1. Za deficit účtu důchodového pojištění způsobeného zákonem č. 261/2007 Sb., který zavedl institut maximálního vyměřovacího základu, z důsledku čehož se důchodový systém dostal z téměř 6 miliardového přebytku v roce 2008 do více než 30 miliardového schodku v roce 2009. Tento schodek pak slouží v současnosti:

a) pro ospravedlňování nižší míry valorizace důchodů;

b) pro obírání vdov. Zatímco do konce roku 2009 stačilo k trvalému pobírání vdovského důchodu, aby vdova dosáhla věku 50 let, letos to musí být 57 a půl roku. Ženy, které ovdoví ve věku 50let až 57 let a pět měsíců budou pobírat důchod jen 1 rok;

c) ke znevýhodnění studentů, kterým nebylo do konce roku 2009 18 let, píše Jan Hutař.

2. Za zbídačování rodin s dětmi. Přes všechny řeči o podpoře rodin provedly vlády, v nichž byl Karel Schwazenberg ministrem opatření, která tyto rodiny poškodila.

a) byla snížená hranice příjmů pro přídavek na dítě ze 4 násobku životního minima na 2,4 násobek,

b) Zcela byl zrušen sociální příplatek v důsledku čehož nízkopříjmové úplné rodiny přicházejí měsíčně na každé dítě do 6 let o 800 Kč, dítě od 6 do 15 let o 980 Kč a dítě do 26 let 1 125 Kč. V případě rodin se zdravotně postiženým dítětem dosahují ztráty až 3 675 Kč měsíčně.

c) Podpora rodin ve formě porodného byla omezena jen na první dítě v nejchudších rodinách s příjmem do 2,4 násobku životního minima.

3. Fakt se divíte rodičům, kteří se snaží dát své děti do pěstounské péče svých blízkých příbuzných, KDYŽ zákon č.401/2012 Sb., kterým se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí dále zvýhodnil pěstounské rodiny oproti rodinám přirozeným. Zatímco přídavek na dítě v přirozených rodinách činí 500 Kč měsíčně u dítěte ve věku do 6 let, dítě v pěstounské péči má nárok na 4000 Kč. Přídavek na dítě ve věku 6-15 let činí 610 Kč, dítě v pěstounské péči ve věku 6-12 let má nárok na 5 550 Kč a dítě od 12-18 let na 6 350 Kč. Pro nezaopatřené dítě od 15 -26 let je v přirozené rodině částka 700 Kč, ale v pěstounské péči je příspěvek pro dítě od 18-26 let 6 600 Kč. Přitom opět zdůrazňuji, že přídavek na dítě náleží při příjmu do 2,4 násobku životního minima, ale dávky pěstounské péče nejsou příjmem omezeny.

4. Neskonale více jsou finančně podporováni lidé s příjmem nad milion korun ročně. Tzv. "zastropování" příjmu pro placení sociálního pojištění jim přineslo jen na důchodovém pojištění 280 000 Kč na druhý a každý další milion příjmů (pojistné je 28% hrubého příjmu). Dále pak snížení daně z příjmů o 17% jim přineslo dalších 170 000 Kč. Pokud umím sčítat jde o 45% tj. 450 000 na něž se, jak vyplývá z výše uvedeného, skládají důchodci, vdovy, rodiny s dětmi, i lidé se zdravotním postižením.

5. Díky "kvalitní legislativě" ztrácí obyvatelé Prahy, kteří bydlí v družstevních či vlastních bytech, nárok na příspěvek na bydlení při příjmu, když lidé v jakékoliv jiné obci mají nárok na příspěvek na bydleni měsíčně ve výši 628 Kč jednotlivec, 937 Kč dvoučlenná domácnost, 1 305 Kč trojčlenná domácnost a 1 660 Kč čtyř a vícečlenná domácnost.

Tento rozdíl je dán tím, že zatímco normativní náklady na bydlení jsou u družstevních a vlastních bytů všude stejné bez ohledu na velikost obce musí obyvatelé Prahy vynakládat na bydlení 35% svého čistého příjmu, zatímco obyvatelé jiných obcí pouze 30%. Normativní náklady jsou v nařízení vlády č. 482/2012 Sb.

6. Daleko tragičtější následky by však mělo, pro mnoho set tisíc lidí, zrušení příspěvku na bydlení ve státní sociální podpoře a jeho převedení do hmotné nouze které bylo navrhováno v tisku 801 část osmá a devátá hlava II. V otevřeném dopise adresovaném v souvislosti s krajskými a senátními volbami lidem a částečně i poslancům a na jehož základě byla tato ustanovení z návrhu zákona pozměňovacím návrhem poslankyň Kohoutové a Řápkové vypuštěna, jsem mj. napsal. "Zrušení příspěvku na bydlení v systému státní sociální podpory a jeho nahrazení příspěvkem na náklady na bydlení v rámci pomoci v hmotné nouzi, těžce postihne několik set tisíc lidí. Důsledkem této změny je povinnost při žádosti o příspěvek uvést soupis majetku, který člověk má a to i majetek nezletilých dětí včetně hotovosti nad 1.000 Kč. Nejen to: po třech měsících pobírání příspěvku budou lidé nuceni svůj majetek prodávat. Místo dosavadních 30% příjmů budou muset lidé vynakládat na bydlení nejméně polovinu svých příjmů. Nárok na podporu tak ztratí osamělí lidé bydlících ve vlastních či družstevních bytech již při příjmu o 100 Kč přesahující minimální mzdu. Dvojčlenná domácnost pak při příjmu, který bude rovný průměrné výši důchodu jednoho důchodce, tříčlenná rodina ztratí nárok na příspěvek při příjmu 16.842 Kč a čtyř a více členná při příjmu 21.398 Kč. Osaměle žijící osoby pak přijdou o příspěvek v částce 1.621 Kč, dvojčlenná domácnost 2.417 Kč, tříčlenná domácnost o 3.368 Kč a čtyř a vícečlenná o 4.280 Kč. Lidé bydlící v nájemních bytech pak přijdou o částky přibližně o tisíc korun vyšší. Jak dlouho budou moci prodejem svého majetku si bydlení udržet? Kdo a za jakou cenu bude jejich majetek kupovat? Vláda nepovažuje za nutné informovat o těchto dopadech ani poslance. Nemohu se ubránit pocitu, že vláda se chová spíše jako smečka hyen než jako vláda civilizované demokratické země. Nestydí se požadovat ani majetek nezletilých dětí pod hrozbou ztráty bydlení. Když si přečtete důvodovou zprávu, nenajdete tam nic o dopadech na lidi. Považuji za vrcholně neseriózní, aby o tak závažných dopadech vláda poslance neinformovala."

7. Návrh zákona zpracovali místopředsedové TOP 09 Kalousek a Drábek. Považujete za možné, aby příčetný ministr, předseda strany, jejíž místopředsedové tyto návrhy zpracovali, který usiluje o funkci prezidenta republiky o těchto věcech nevěděl?

P.S. 1. Plný text mého dopisu, který se věnuje i problematice starobních důchodů a s Karet otiskly pouze "Britské listy" dne 8. 10. 2012 pod názvem

"Poslanci, jak můžete vyjadřovat důvěru TAKTO zkorumpované a nekompetentní vládě?"

2. Nevěřím, že si většina lidí přeje mít prezidentem člověka, který se přípravě a schvalování takových zákonů podílí.

3. Považuji za prokázané, že neuváděním a v horším případě zatajováním výše uvedených skutečností mohou čeští novináři neskutečně podlým a nepřípustným způsobem ovlivnit výsledek prezidentských voleb.

0
Vytisknout
8484

Diskuse

Obsah vydání | 21. 1. 2013