Nekritický příspěvek není analýza

18. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Příspěvek pana Jeřábka je podle mého názoru špatný, protože zcela nekriticky shrnuje názory nadšenců nad Schwarzenbergem, nekonfrontuje je s fakty a říkal tomu analýza. Z článku jsem vyškrtl slova "analýza" a nahradil jsem je slovy "Shrnuli jsme důvody", protože nemůžeme čtenářům předstírat, že je něco analýza, co není. Dále jsem z článku vyhodil několik obdivných formulací vůči stoupencům Karla Schwarzenberga, protože podle názoru BL něco takového nepatří do seriozního textu, a poslední větu, jíž se článek zcela otevřeně přihlásil k Schwarzenbergovi.

Už jsme v BL uvedli, že nebudeme publikovat články, které podporují toho či onoho kandidáta.

Redakční práci s texty považujeme v BL za normální. Texty často posíláme před publikací odborníkům ke zhodnocení. Pokud nalezneme v textech tvrzení, která podle našeho názoru neodpovídají skutečnosti, falešné informace po vyrozumění autora z textu samozřejmě odstraňujeme, nemůžeme čtenáře plést nesmysly.

Je to součástí běžné redakční praxe. Každý má samozřejmě právo na svůj názor a my v BL publikujeme takové názory, které redakce - jistě zcela subjektivně - považuje za zajímavé.

Nemůžeme však v textech zanechávat věcné chyby a také prostě nepublikujeme texty, které jsou buď manipulativní, anebo věcně zavádějící.

0
Vytisknout
5478

Diskuse

Obsah vydání | 18. 1. 2013