Kampaň pro Schwarzenberga je výsměch osvícenství

16. 1. 2013 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Motto: "Ona v ČR ještě neproběhla Francouzská revoluce?!" Dotaz studenta University of Glasgow po zhlédnutí informací o kampani pro Karla Schwarzenberga.

Rabské, nevolnické, otrocké chování a myšlení nespočívá v tom, že se člověk narodí v nějakých poměrech, ale v tom, že adoruje nerovnost, urozenost, nezasloužené společenské postavení.

V moderním světě se považuje za skvělé a žádoucí, když se potomci lidí, kteří byli zotročeni a znevolněni zločinnými režimy minulosti, kdy si lidé nebyli rovni před zákonem, když se tito potomci vlastní pílí, nadáním, vzděláním atd. prosadí do těch nejvyšších funkcí ve státě. Pan Menzel tohle bohužel nechápe, a to je hanebné.

Někteří lidé mi v průběhu dne měli potřebu psát, že Barack Obama nepochází z otroků, protože jeho černošští předkové, otec a otcovi rodiče, byli svobodní obyvatelé Afriky. Jenže to je biologický úhel pohledu a o ten přece nejde ani u Schwarzenberga. Z biologického hlediska mohl být otcem kohokoli kdokoli (podle zásady "otec je vždy nejistý"). V adorování "knížete" není problém biologický, nýbrž sociální. Můžeme americké republikány považovat za sebevíce zabedněné, ale takový John McCain ve svém projevu bezprostředně po prohraných volbách s Obamou považoval právě Obamovo vítězství za významný, pozitivní krok ke konečnému zrovnoprávnění Afroameričanů, bývalých otroků.

"A century ago, President Theodore Roosevelt's invitation of Booker T. Washington to visit -- to dine at the White House was taken as an outrage in many quarters. America today is a world away from the cruel and prideful bigotry of that time. There is no better evidence of this than the election of an African American to the presidency of the United States."

"Když před sto lety prezident Theodore Roosevelt pozval Brookera T. Washingtona (BC: tehdejšího lídra afroameričanů) na večeři do Bílého domu, bylo to vnímáno na mnoha místech s pohoršením. Amerika dnes úplně jiný svět, odlišný od krutého a povýšeně bigotního světa minulosti. Nic nemůže být lepším důkazem toho než volba afroameričana do funkce prezidenta USA."

Jinými slovy řečeno: v moderním světě se považuje za skvělé a žádoucí, když se potomci lidí, kteří byli zotročeni a znevolněni zločinnými režimy minulosti, kdy si lidé nebyli rovni před zákonem, když se tito potomci vlastní pílí, nadáním, vzděláním atd. prosadí do těch nejvyšších funkcí ve státě. Pan Menzel tohle bohužel nechápe, a to je hanebné.

Rabské, nevolnické, otrocké chování a myšlení nespočívá v tom, že se člověk narodí v nějakých poměrech, ale v tom, že adoruje nerovnost, urozenost, nezasloužené společenské postavení. Tuhle debatu má Západ za sebou od dob buržoazních revolucí a je zcela absurdní, že se dnes ve střední Evropě objevují lidé, kteří adorují aristokrata za jeho původ.

Je to výsměch obrovským bojům, které museli vést naši předkové, aby se osvobodili z otroctví, nevolnictví a poddanství.

Je to výsměch osvícenství, dekretům Josefa II. (o zrušení nevolnictví) a celé moderní civilizaci. Potomek raba nebo otroka má stejná práva a stejnou možnost dosáhnout těch nejúžasnějších výsledků ve světě vědy, umění, filozofie, práva, náboženství, politiky atd. jako potomek šlechtice. A to slovo "potomek" má sociální, nikoli biologický smysl.

McCainova řeč: ZDE

0
Vytisknout
10000

Diskuse

Obsah vydání | 18. 1. 2013