Současný systém vede k destrukci v naší zemi

15. 2. 2013

čas čtení 3 minuty

Shoda panuje v tom, že současný systém vede k destrukci v naší zemi. Snad současný stav vyhovuje možná 20% obyvatel , ale těch 80% je zbídačováno stále se zvyšující tempem. Uznávám, že musí být nejprve být myšlenka, načrtnuta cesta a základní cíle a prostředky k jejich dosažení, píše Zdeněk Hykš.

Uznávám, že čas velmi rychle běží a cizelování myšlenek nesmí trvat příliš dlouho, kupa společenských i ekonomických neřešených problémů opravdu rychle roste. Myslitelé, filosofové, ekonomové i další odborníci disponují vědomostním potenciálem a poznáním jak historických faktů, tak i poznáním novým.

Jako prvotní rovněž považuji rozhýbání naší ekonomiky a ze současné krize a stagnace se lze dostat jen uplatněním našich výrobků a služeb v zemích, kde je hospodářský růst a rozvojový potenciál.

Jenže jaká je skutečná vlastnická struktura našich firem? I když ve firmě tamní lidé připraví žádané výrobky s vysokou přidanou hodnotou, výrobky se možná i výhodně prodají, tak je takřka jisté, že tržby stáhne skutečný majitel do mateřské firmy mimo Česko.

Tedy naše země ze svého snažení nic neuvidí, zbudou jí maximálně jen peníze na pokrytí nezbytných nákladů, nic víc.

To je tvrdá realita a pokud se neodbourá, ekonomika naší země se bude jen propadat. Tedy i maximální úsilí tvůrčích i výrobních pracovníků firmy nemusí vést ke kýženému výsledku a to díky vlastnicko-majetkovým strukturám.

I když si nějaký nový podnikatel Čech udělá firmu a začne produkovat zboží "mimo" uzavřená nadnárodní konsorcia, tak začne "vadit".

A aby z trhu vymizel a nevadil, tak bohatá nadnárodní konsorcia skokem zlevní konkurenční produkty, díky svému velkému kapitálu a dalším možnostem dočasné ztráty snadno ustojí.

Tak, že zboží od nového podnikatele Čecha je neprodejné a on t zv. " vyhnije ", z trhu zmizí. Po jeho zmizení nadnárodní konsorcia zase vyženou dočasně sníženou dumpingovou cenu na předchozí úroveň.

Tím vším chci naznačit, jak obživa ekonomiky Česka bude obtížná a jaký boj bude se současnou garniturou, která je ve vleku nadnárodních globalizovaných konsorcií.

Tím chci naznačit, že neviditelná ruka trhu zdaleka není ani všemocná a rozhodně o nějaké spravedlnosti nelze mluvit.

Klasická soutěživost, zvaná konkurence je zdeformována nepoměrem síly nadnárodních konsorcií ve srovnání s možnostmi malých našich výrobců.

Naši menší výrobci prostě konkurovat nemohou, nedisponují srovnatelnými možnostmi.Tak jsou nastaveny současné zákony a tomu pak odpovídá i praxe. Tedy nezabředáván ani do teorií ani do vysoké abstrakce, popisuji jen současný stav, který skutečně vede k naprosté devastaci naší země jak ekonomicky, tak i politicky.

Proto se musí všude vyskytovat na rozhodujících místech nejen odborníci, ale i lidé s morálním kreditem a potřebnou sumou znalostí a obecného přehledu. Zejména ale musí mít na zřeteli zájmy a potřeby společnosti z níž vzešli a neupřednostňovat zájmy vlastní osoby a příbuzenstva, jak je dnes běžné. Takové kvalitní lidi do čela dostanou jen všelidová hlasování a výběr lidí musí být " zdola " na základě dosahovaných výsledků v původní profesi a ne dle míry loajality k nějaké partaji.

0
Vytisknout
11477

Diskuse

Obsah vydání | 18. 2. 2013