Nevědecké pojednání o třídění společnosti

15. 2. 2013

čas čtení 2 minuty

Na vědecké nedosáhnu, protože nemám patřičné odborné vzdělání a ani dostatečnou zásobu cizích slov k popsání těchto složitých jevů, píše Karel Vyhlídal.

Již na počátku samotné lidské existence tady bylo třídění na muže a ženy, časy se měnily, třídících prvků přibývalo. Od třídění jednotlivců se přešlo ke třídění skupin, rodů a kmenů až do dnešní podoby, kdy se třídí všechno i odpad. Dokonce se různým tříděním živí spousta lidí a ne špatně. Jenom nám přitom nárůstu uniklo, že některá třídění jsou pro třídění a realita je někde jinde. Např. vzdělání, oblíbené kriterium pro třídění. Od doby, co je možné si zakoupit nebo skoro zakoupit potřebný papír, toto vzdělaností třídění ztrácí jakýkoliv smysl. Možná dospějeme do fáze, kdy budou vysokoškolské tituly dědičné stejně jako obnovené šlechtické. Že jsme všichni dnes, na rozdíl od mužů a žen páni a dámy, to nestačí, potřebujeme dalších nesmyslů plná kriteria.

Ovšem to nám nestačí, vytříděné jevy je potřeba obdarovat různými vlastnostmi, podle přání svých autorů. A to je ještě větší kámen úrazu než samotné třídění. Každý nevzdělaný je blbec a nemá právo na vlastní úsudek, když i tom se dá polemizovat. No a nakonec základním kamenem společnosti je bohatý člověk. Kde se vzal, tu se vzal a je tu. Některý přišel z daleka, jiný vlastně vyrůstal mezi námi. Úspěšní lidé hodni příkladu. Dokázali na jalové krávě tele vymámit. Tak se nám národ znovu pěkně roztřídil. Z dělníků, družstevních rolníků a pracující inteligence nám vznikla třída bohatých a střední třída na straně jedné a něco těžko definovatelného na straně druhé. Třída bohatých to nebere na vědomí, střední třída se za socky stydí a všemožně se snaží od nich distancovat. Zapomíná však na to, že hranice mezi bohatými a střední třídou je pečlivě střežena. Hranice se sockami je volně průchozí. V kapitalismu hlavním kritériem hodnoty občana jsou peníze. Proto věřím, když banky tvrdí, že střední klient je ten, který má na svém kontě kolem 15 milionů disponibilního kapitálu. Kdo je má? řekl by Paroubek. Většina /a to výrazná / má jen své vysoké ego, dluhy ... a odpovídají moravskému ekonomickému termínu -- holá řiť.

0
Vytisknout
7782

Diskuse

Obsah vydání | 18. 2. 2013