S čistým svědomím a čistým spodním prádlem se nikdo nemusí bát prohlídek na letištích

25. 6. 2012 / Miloš Kaláb

čas čtení 7 minut

Titulek vyjadřuje názory některých lidí, kteří by za bezpečnost letecké dopravy vyměnili naprosto všechno. Kdo by si přál, aby dnešní let letadlem byl letem posledním? V zájmu bezpečnosti byly zavedeny "svlékací rentgeny" - přístroje schopné vidět, co mají lidé pod šaty, třeba bombu nebo zápisník. Kdo nechtěl být takto virtuálně svlékán, neměl na vybranou nic jiného než ruční prohlídku i svých velice soukromých částí těla - nebo vzdát se letu. Nyní přistupuje k čistotě svědomí a prádla také mlčení. 

Všechna dosavadní opatření nestačí orgánům, které jsou zodpovědné za bezpečnost. Kanadská agentura pro pohraniční služby (The Canada Border Services Agency - CBSA) dokončuje na ottawském letišti modernizaci vizuálního sledování cestujících v celním prostoru, zejména těch, kteří právě přiletěli z cizích zemí. Součástí zařízení jsou i vysoce citlivé mikrofony, aby zaznamenávaly to, o čem cestující mluví. CBSA ale upozorňuje, že zařízení není ještě zapojeno. Stane se tak až později a ať to bude kdykoliv, bude zaznamenávat rozhovory lidí. S mikrofony bude letos v létě připraveno 88 videokamer o vysoké rozlišitelnosti. Jakmile bude nové bezpečnostní zařízení spuštěno, budou vylepena oznámení o "soukromí cestujících", která je upozorní na webovou stránku CBSA, aby se mohli podívat, jak se bude nahraných rozhovorů používat a jak se budou skladovat a uchovávat.

Zatím už projevila své obavy odborová organizace, jejímiž členy je 45 zaměstnanců CBSA, že bude možné zachycovat rozhovory samotných letištních zaměstnanců a tento materiál by mohl být použit proti nim. Je zajímavé, že se o situaci dozvídají odbory i veřejnost teprve poté, co se o ni začaly zajímat ottawské noviny The Ottawa Citizen. CBSA nyní přiznala, že je podobné zařízení na mnoha dalších místech jako jsou letiště a hraniční přechody a to pro "integritu hranic a infrastruktury a také pro bezpečnost a zdraví občanů". Zařízení může být napojeno na federální iniciativu, která by pomáhala agentuře CBSA bojovat proti organizovanému zločinu a proti vnitřnímu pašeráckému spiknutí na velkých kanadských letištích. Podle zprávy státní policie RCMP z r. 2008 jsou domněnky, že na velkých letištích existuje nejméně 58 kriminálních skupin, které korumpují zaměstnance letišť nebo pašují svoje lidi mezi zaměstnance, aby ti zajišťovali nerušený pohyb narkotik a jiného kontrabandu z letadel a do letadel.

Celní zákon z r. 2009 umožnil vytvořit "celní kontrolované prostory" na letištích, nejprve v Torontu, Montrealu a Vancouveru a potom v Ottawě a na dalších kanadských mezinárodních letištích. Základní součástí zákona je rozšíření práva pohraničních úředníků vyslýchat a prohledávat zaměstnance letiště a cestující, kanadské i cizince, uvnitř oněch vymezených prostorů. Na ottawském letišti (Macdonald-Cartier International Airport) zahrnují kontrolované prostory okolí letadel, která se chystají odstartovat nebo přistála, základní inspekční prostory, jimiž musí projít všichni cestující, aby se ohlásili pohraničním pracovníkům, sekundární inspekční prostory, kde pohraniční pracovníci provádějí další prohlídky cestujících a předmětů, a určité další prostory na letišti.

Federální ministerstvo zvané The Treasury Board vyžaduje, aby každé ministerstvo zhodnotilo vliv na soukromí občanů kdykoliv mění nebo zavádí novou aktivitu, která má vliv na informace o soukromí. Takové zhodnocení potom kontroluje úřad komisaře pro soukromí (Office of the Privacy Commissioner). V případě modernizace ottawského letiště k tomuto postupu nedošlo, když byly instalovány mikrofony i video kamery. Letištní úřad se odmítl vyjádřit k této situaci a sdělil jen, že je jinou organizací než CBSA.

Díky zvědavosti ottawských novinářů zastavil federální ministr pro bezpečnost, Vic Toews, plánované odposlouchávání cestujících na letišti - do té doby než bude znám jeho vliv na soukromí občanů. Na to CBSA odpověděla, že toto vyhodnocování se již provádí a jeho výsledky budou známy v příštím roce. Zatím zůstanou mikrofony vypnuty. Ministr potom opakoval všechno, co bylo o nutnosti bojovat proti zločinu a pašování napsáno výše. Federální i provinční komisaři pro ochranu soukromí ostře zkritizovali "modernizaci", která vyvolala mezinárodní rozruch a odpor v sociálních médiích. CBSA reagovala sdělením, že stejné zařízení, jaké instalovala na ottawském letišti, fungují již po dobu několika roků na jiných letištích a v přístavech, ale nevysvětlila, jak k tomu došlo bez předepsaného vyhodnocování jejich vlivu na soukromí občanů. Ukazuje se tedy, že je zřejmě celá záležitost pouze "mnoho povyku pro nic". Bez zvláštního zájmu ottawských novinářů by se bylo zařízení spustilo a konverzace jako "Maminko, já musím čurat." "Podívej se, broučku, záchod je támhle v rohu. Táto, zajdi tam s ním, já tu zatím na vás počkám" nebo "Hlavně, Amigo, by na nás už čekal Fred před letištěm s autem a my se mohli rychle zdejchnout!" "Neboj se, už čeká, právě textoval", už mohly být pro dobro národní bezpečnosti zachyceny, přeloženy, roztříděny a uloženy. Bohužel se tak nestalo.

Následující den situaci rozebral redakční článek novin, který zkritizoval důvody uvedené ministrem Toewsem pro odposlouchávání cestujících: "Pašování není záležitostí pro ministerstvo pro bezpečnost nýbrž pro ministerstvo státních příjmů. Jsou dobré důvody proč musí vláda nejprve přesvědčit soud, aby povolil odposlouchávání a jiné sledování občanů podezřelých z páchání zločinů. Takový postup chrání soukromí prostých občanů, není-li žádný důvod, aby byli podezíráni. Nemohou se této ochrany vzdát jen proto, že cestovali letadlem. Kromě toho je pochybné, že by měly získané informace nějaký pozitivní efekt. Kdo bude sledovat potenciálně obrovský tok informací? Zaměstná vláda armádu analytiků znalých mnoha jazyků, aby ihned zjiš ovali, co si lidé právě nyní na letišti povídají? Jestliže ne, k čemu bude dobré vědět, co kdo řekl, když se nebude moci zasáhnout okamžitě?"

A dále: "Odposlouchávání cestujících na letištích by byl další krok k dohližitelskému státu." Zde noviny připomínají dřívější snahu ministra Toewse dát policii široké právo sledovat, co si lidé posílají e-mailem a na jaké stránky se dívají na internetu. Na jedné straně zrušila tato vláda dlouhý dotazník, který se běžně vyplňoval při sčítání lidu, takže vznikly liché domněnky, že bude ochraňovat právo na soukromí. "Jestliže hodlá vláda takto omezovat lidská práva, musí k tomu od veřejnosti získat souhlas," uzavřely svůj článek noviny The Ottawa Citizen.

Jak jsem napsal do titulku - vždycky se najde několik lidí, kteří budou tvrdit, že čisté svědomí a čisté spodní prádlo každému člověku zaručuje, že se žádné prohlídky nemusí bát. Svoboda slova je v demokracii zaručena, tak jaké obavy, zvlášť když bude mít člověk na letišti zavřená ústa?

0
Vytisknout
6592

Diskuse

Obsah vydání | 27. 6. 2012